Talkpool tecknar samarbetsavtal med SmartFront

Report this content

Talkpool har tecknat samarbetsavtal med SmartFront, som ingår i Fasadgruppen, för leverans av helhetslösningar för smarta fastigheter. Avtalet sträcker sig initialt över en treårsperiod och omfattar, projektledning, installation och leverans av sensorer/mätare, IoT-nätverk och mätvärdesinsamling, dataintegration, teknisk support och systemövervakning.

SmartFront AB (www.smartfront.se) har en patenterad metod för energirenovering av flerfamiljshus genom uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. Installationen ger en betydande energibesparing och en hälsosam boendemiljö. Efter genomförd renovering nås en energibesparing på upp till 75 procent med bättre boendemiljö samt minskning av radongaser och koldioxidutsläpp.

”Vi ser ett stort värde i att samarbeta med Talkpool och en stor potential med deras marknadsledande sensorer och automatiserade mätvärdesinsamling. Det blir ytterligare verktyg att förbättra boendemiljön genom in- och utvändig kontroll av fastigheter samt trygga och säkra fasader och därmed bidra till en hållbar utveckling”, säger Stefan Forsberg vd på SmartFront.

SmartFront använder också Talkpools fuktsensorer för att verifiera fukthalten i fasaden i realtid vilket verifierar fukthalten inne i fasaden och ger kunden trygghet.

”Mig veterligen finns ingen som mäter fukt i fasaden i realtid vilket vi nu kommer att göra. Kul att fortsätta utveckla vår produkt i samarbete med kloka leverantörer med marknadsledande lösningar. Detta ligger helt i linje med vår strategi att ligga framkant av utvecklingen”, säger Stefan Forsberg vd på SmartFront.

SmartFront är sedan tidigare kund till Talkpool och lösningar används för mätning av temperatur, fukt och koldioxid. Projekt pågår för närvarande i Södertälje.

”Att vi får fortsatt och utökat förtroende hos SmartFront gör oss väldigt stolta. Vi ser fram emot att få bidra med vårt IoT-kunnande och över tid skapa en helhethetslösning för fasader och smarta fastigheter tillsammans med SmartFront”, säger Henrik Lindgren på Talkpool.    

För mer information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool
Tel: +41 81 250 2020

erik.stromstedt@talkpool.com
 

Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationstjänster globalt. Genom sin tekniska expertis, långa erfarenhet och dynamiska affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer tjänster av hög kvalitet i tid oavsett plats. Inom IoT erbjuder Talkpool totallösningar för smarta byggnader och städer med fokus på miljökontroll, energibesparing och skadeprevention. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.

Prenumerera

Dokument & länkar