TalkPools nyemission framgångsrikt genomförd

Denna information är sådan information som TalkPool är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl 10.00 CET. 

TalkPool AG tillkännager idag resultatet av nyemissionen på Nasdaq First North, Stockholm. Emissionen på totalt 10 miljoner kronor lockade stort intresse bland investerare och blev kraftigt övertecknad.

Emissionen och utfallet i korthet:

  • Emissionen omfattade ett erbjudande till allmänheten, med ett pris på 45 kronor per aktie.
  • Erbjudandet omfattade upp till 222 222 nyemitterade aktier.
  • Erbjudandet tillförde bolaget cirka 10 miljoner kronor.
  • Alla som tecknade emissionen kommer att tilldelas aktier. Alla kommer dock inte få det antal aktier som de ansökt om, som följd av det stora teckningsintresset.
  • Likviddagen för erbjudandet är den 28 oktober 2016. 

Rådgivare
I samband med Erbjudandet var Remium Nordic AB finansiell rådgivare till TalkPool, Nordnet var ombud och Aktieinvest FK AB var emissionsinstitut.

För mer information, kontakta

Erik Strömstedt, CEO, tel: +41 79 790 60 40

Hanna Rubensson, CFO tel: +46 73 140 48 40
 
 
Om Talkpool

TalkPool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder TalkPool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är TalkPool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är TalkPool Certified Advisor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar