Tele2 och Talkpool överför sitt gemensamma LoRa-nätverk till Nordic IoT Networks

Under 2017 byggde Tele2 och Talkpool ett LoRa IoT-nätverk i Göteborg. Nu har parterna kommit överens om att överföra det nätverket till Nordic IoT Networks.

Nordic IoT Networks (Niot) startades av Talkpool tillsammans med en grupp investerare i syfte att bygga ett LoRa-nätverket som täcker Sverige, Norge och Danmark. För närvarande pågår utbyggnadenav nätverket i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Att addera Göteborgsnätet är ett naturligt steg för den totala IoT-infrastrukturen som Niot bygger. Det passar också bra ihop med den strategi kring delade nät som Niot har och bolaget är intresserat av en dialog med alla parter som har byggt eller planerar att bygga lokala LoRa-nätverk i Norden för att diskutera samarbete kring ett rikstäckande nätverk.

"Vi tror att alla parter har nytta av ett rikstäckande LoRa-nätverk. Det minskar kostnaderna och ökar täckningsgraden, samtidigt som det öppnar nya affärsmöjligheter för dem som för närvarande har lokala LoRa-nätverk. Nordic IoT Networks kommer att expandera samarbetsmodellen och parallellt fortsätta att bygga ut sitt eget nät", säger Henrik Lindgren, VD för Nordic IoT Networks.

Göteborgs LoRa-nätet kommer vara fullt integrerat i Niots LoRa-nät inom kort.

För mer information se kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool
Tel: +41 81 250 2020

erik.stromstedt@talkpool.com
 

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på
www.talkpool.com.

Prenumerera