M/S Baltic Queen trafikerar linjen Stockholm – Åbo i november

Tallink Silja genomför fartygsbyten på linjerna mellan Sverige och Finland samt Sverige och Estland i november för att säkerställa fortsatt hög resekomfort medan Silja Serenade tillfälligt tas ur trafik för sedan tidigare planerat underhållsarbete.

Silja Serenade som trafikerar på linjen Stockholm – Helsingfors kommer att ersättas av Silja Europa som vanligtvis trafikerar mellan Stockholm och Åbo under perioden 31 oktober t.o.m. 12 november. Silja Europa kommer i sin tur att ersättas av Tallinks nyaste fartyg Baltic Queen på linjen Stockholm – Åbo. Baltic Queen trafikerar i vanliga fall mellan Stockholm och Tallinn.

- Det tillfälliga fartygsbytet ger också möjlighet för våra passagerare att prova ett nytt fartyg från en annan linje som de kanske tidigare inte åkt med. Baltic Queen är Östersjöns modernaste kryssningsfartyg som säkert kommer att locka till ökat intresse för våra härliga kryssningsprodukter, säger Ats Joorits Försäljnings- och marknadsdirektör på Tallink Silja.

Silja Serenade´s sista avgång före dock sker den 30 oktober från Helsingfors. Serenade återgår i trafik den 12 november med avgång från Stockholm enligt ordinarie tidtabell.

Baltic Queens sista avgång från Tallinn till Stockholm före linjebytet sker den 30 oktober klockan 15.00 med ankomst till Stockholm klockan 06.00 följande dag. Baltic Queen påbörjar Åbotrafiken från Stockholm klockan 07.15 den 31 oktober enligt ordinarie Åbo- tidtabell. Sista resan på denna linje sker den 11 november från Åbo. Baltic Queen återgår till Tallinnlinjen den 12 november med avgång från Stockholm enligt ordinarie tidtabell klockan 17.45.

Silja Europa som ersätter Silja Serenade på linjen Stockholm – Helsingfors avgår från Stockholm till Helsingfors klockan 17.00 den 31 oktober. Silja Europas sista avgång på denna linje sker den 11 november klockan 15.00 från Helsingfors med ankomst i Stockholm klockan 06.00 följande dag. Klockan 07.10 samma dag återgår Silja Europa till sin ordinarie rutt med avgång enligt ordinarie tidtabell klockan 07.15 från Stockholm till Åbo.

Silja Serenade kommer att vara i dock på Nådendals skeppsvarv för planerat underhåll.

Baltic Queen är Tallinks nyaste fartyg som togs i trafik våren 2009. Fartyget kan ta 2800 passagerare och har 1130 linjemeter för personbilar och frakt. Silja Europa har rederiets största passagerarkapacitet med 3123 platser och 932 linjemeter för personbilar och fraktenheter. Silja Serenade kan ta emot 2852 passagerare och erbjuder 950 linjemeter.

Baltic Queen ersatte Silja Europa när Silja Europa var i dock i december 2009.

För ytterligare information:
Luulea Lääne                                             Janis Pavuls
Kommunikationsdirektör,                           Kommunikationschef
AS Tallink Grupp                                       Tallink Silja AB
E-mail: luulea.laane@tallink.ee,                   E-mail: janis.pavuls@tallinksilja.com

Om oss

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. AS Tallink Grupp har en flotta på 13 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan. Tallink äger och driver även fyra hotell i Tallinn under varumärket Tallink Hotels. Tallink Hotels femte hotell öppnade våren 2010 i Lettlands huvudstad Riga. AS Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland och transporterar årligen över 9 miljoner passagerare.

Media

Media

Dokument & länkar