Svensk Sjöfart väljer in Tallink Siljas vd till styrelsen

Branschföreningen Svensk Sjöfart valde under årsmötet in Tallink Siljas vd, Marcus Risberg, till ny styrelseledamot. 

Under Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte valdes Tallink Siljas vd, Marcus Risberg, in i styrelsen. Att föreningen väljer in en ny styrelsemedlem sker sällan.  
- Det har varit ett uttalat mål att få in Tallink Silja i styrelsen, vilket vi är jätteglada för att vi äntligen har fått. Vi valde in Marcus Risberg och Tallink Silja för att de är en viktig medlem och står för en stor del av sjöfarten på Östersjön. Marcus profil kompletterar styrelsen bra då han är kommersiell och har hög kompetens inom marknadsföringsfrågor. Tallink Silja har även visat stort intresse för att utveckla det svenska sjöfartsklustret som vi försöker skapa, säger Pia Berglund, styrelseledamot och vd för Svensk Sjöfart. 

Föreningen Svensk Sjöfart är en medlemsdriven expertorganisation som arbetar inom fem fokusområden, tillväxt och konkurrenskraft, miljö, sjösäkerhet och sjöfartsskydd samt forskning och innovation. Föreningen bildades 1906 som en bransch- och arbetsgivarorganisation och hette då Sveriges Redareförening. Sedan 2001 är Föreningen Svensk Sjöfart en renodlad branschförening som representerar ett sextiotal svenska rederier med verksamhet över hela världen. Föreningens uppdrag är att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor nationellt och internationellt. 
- En samverkan kring branschens utmaningar och politiska frågeställningar är mycket viktig. Därför ser jag fram emot arbetet i föreningens styrelse. Tallink Silja vill främst driva frågorna kring den generella sjöfartsverksamheten, samt om färjeturismen och att Sveriges hamnar måste prioriteras lika högt som våra flygplatser när vi talar om turism och godstransport, säger Marcus Risberg, vd Tallink Silja. 

För mer information vänligen kontakta:
Sara Dobareh, press- och PR-ansvarig, Tallink Silja
Tel: +46 (0) 70 623 35 64
E-mail: sara.dobareh@tallinksilja.com 

Tallink Silja är en del av Tallink Grupp som är ledande leverantör av högkvalitativa minikryssningar och persontransporter i norra Östersjöregionen, med mer än 9 miljoner passagerare senaste året. Deras flotta med 16 fartyg och cirka 7 000 anställda erbjuder ett brett utbud inom fritids- och affärsresor med täta avgångar. Tallink Grupp är också den ledande leverantören av frakttjänster på utvalda sträckor. De tillhandahåller några av de mest avancerade kryssningsfärjorna på Östersjön med de främsta faciliteterna, övernattningsmöjligheter, världens största shoppingområde till havs, och hög kvalitet på service. Läs mer på www.tallinksilja.se 

Taggar:

Om oss

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. AS Tallink Grupp har en flotta på 13 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan. Tallink äger och driver även fyra hotell i Tallinn under varumärket Tallink Hotels. Tallink Hotels femte hotell öppnade våren 2010 i Lettlands huvudstad Riga. AS Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland och transporterar årligen över 9 miljoner passagerare.

Media

Media

Dokument & länkar