Tallink Silja lanserar donationsprogram för Club One-medlemmar

AS Tallink Grupp har startat ett donationsprogram där alla Club One-medlemmar kan donera sina bonuspoäng till förmån för olika välgörenhetsprojekt. Bonuspoängen för Sveriges Club One-medlemmar kommer att skänkas till barnhemet ”Elva” i Estland.   

Enligt Kaidi Krimm, chef för Club One i Estland, är syftet med donationsprogrammet att engagera kunderna och uppmärksamma samhället om alla som behöver stöd och öka medvetenheten om möjligheterna att hjälpa.

– Människor vill oftast veta vad deras pengar går till. Därför har vi valt konkreta organisationer och projekt i vår omgivning, så att varje enskild individ själv kan välja om de vill ansluta sig till oss, säger Kaidi Krimm, chef för Club One i Estland.

– En av vår organisations viktigaste prioriteringar är att finna nya möjligheter för barnens fritidsaktiviteter och öka deras medvetenhet säger Kai Räisa, direktör på barnhemmet Elva. Samarbetet med Tallink är mycket uppskattat och barnen ser redan fram emot sin resa. Vår budget är för liten för denna slags aktiviteter så varje hjälpande hand tas emot med stor tacksamhet, säger Räisa

Donationskampanjen pågår från 13 augusti fram till 31 december 2012. Alla Club One-medlemmar kan donera sina bonuspoäng via Club Ones hemsida. Svenska och estniska Club One-medlemmar kan donera sina bonuspoäng och medverka till en minnesvärd resa för barnen på barnhemmet ”Elva” i Estland (www.elvalastekodu.ee). Finska Club One-medlemmar kan stödja föreningen Friends of the University’s barnsjukhus (www.kummit.fi) och medlemmar i Lettland kan stödja SOS barnbyar i Lettland.

Club One har över 1,3 miljoner medlemmar och de flesta kommer från Finland, Sverige, Estland och Lettland. Alla Club One-medlemmar erbjuds flera olika specialerbjudanden ombord på alla Tallink Siljas fartyg, Tallink Hotels och på samtliga destinationer. Medlemmarna samlar bonuspoäng under sina resor och kan använda dessa för att betala på Tallink Silja.

Barnhemmet Elva ligger i södra Estland och har plats för 45 barn.

För ytterligare information:
Elva Orphanage                              AS Tallink Grupp        
Kai Räisa, Director                         Luulea Lääne, Kommunikationsdirektör
Tel: +372 7456 014                         Tel: 6409 800
Mob: +372 5346 2888                      Mob: +372 552 1296
E-post: kai@elvalastekodu.ee          E-post: luulea.laane@tallink.ee
www.elvalastekodu.ee                    www.tallink.com

Taggar:

Om oss

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. AS Tallink Grupp har en flotta på 13 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan. Tallink äger och driver även fyra hotell i Tallinn under varumärket Tallink Hotels. Tallink Hotels femte hotell öppnade våren 2010 i Lettlands huvudstad Riga. AS Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland och transporterar årligen över 9 miljoner passagerare.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Samarbetet med Tallink är mycket uppskattat och barnen ser redan fram emot sin resa.
Kai Räisa, direktör på barnhemmet Elva
Människor vill oftast veta vad deras pengar går till. Därför har vi valt konkreta organisationer och projekt i vår omgivning, så att varje enskild individ själv kan välja om de vill ansluta sig till oss
Kaidi Krimm, chef för Club One i Estland