Alla ska ha råd att gå till tandläkaren

Varför ingår inte tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd? En del har dålig tandhälsa redan från början medan andra får det efter en tid. Orsakerna är flera; trauman mot tänderna, tandställningar, felaktiga matvanor, näringsbrister, graviditet, mediciner eller annat som påverkar saliven och tändernas egna reparationsmekanismer. Tandvården kan bli väldigt dyr för den enskilda och alla har inte råd. 

Svensk välfärd är viktig för att utjämna skillnader mellan olika grupper i samhället. Alla ska ha råd att gå i skolan och utbilda sig och alla ska ha råd att gå till doktorn. Tandhälsan däremot lämnar man i huvudsak till den enskilda att bekosta.

Om man är fattig eller rik syns på tänderna. Den som har råd kan sätta in implantat i tandluckor, korrigera nedslitna tänder med kronor eller få proteser utan metaller. Det syns alltmer i munnen om man är fattig eller rik.

De statliga bidrag som finns räcker inte till utan patienten får ändå betala flera tusen kronor för ett tandläkarbesök. Statistiken visar att den som har dåligt med pengar främst går akut till tandläkaren, vilket gör att det förebyggande arbetet får stryka på foten och att kariesangrepp inte lagas i ett tidigt stadium. 

- Det är precis som om man får skylla sig själv om man har dåliga tänder, säger Tandhälsoförbundets ordförande Ann-Marie Lidmark. Detta trots att det är väl känt att tandhälsan beror på en mängd olika faktorer varav en del är ärftliga. Mediciner ökar risken för muntorrhet, vilket i sig ökar känsligheten för karies.

Värst är det för personer som är allergiska eller överkänsliga mot tandlagningsmaterial eller som på grund av olika metaller i munnen får strömmar som påverkar nerverna i käkar och ansikte. För att bli friska måste de allra flesta bekosta tandläkarbehandlingen själva. 

Först betalar man alltså för insättning av material och sedan måste man själv betala borttagning av det. En del sätter sig i skuld för att rädda hälsan. Så får det inte vara utan det borde vara en rättighet för alla att få sina tänder åtgärdade på ett korrekt sätt.

Alla måste få rätt till tandvård på samma villkor som när man går till doktorn. I denna fråga har Tandhälsoförbundet gott sällskap av Funktionsrätt Sverige, LO, pensionärsorganisationer med flera. Nu väntar vi på kraftfulla politiska initiativ för att tandläkarbesök ska få samma status som ett läkarbesök. 

Ann-Marie Lidmark
ordförande
Kontaktuppgifter: tel 0707427957 eller epost lidmark@tf.nu

Ring gärna Tf för information om tänder och hälsa:
08 428 92 42 (vardagar kl 10-13)

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media