Allergisk mot färgämnen i mediciner

Report this content

Färgämnen, smakämnen och konserveringsmedel kan ge upphov till sjukdom. Ändå tillsätts de både livsmedel och mediciner. Lisbeth Svensson är en av dem som drabbats av allvarligt eksem på grund av färgämnen i mediciner. 

Lisbeth Svensson har erfarenhet av allvarliga eksem av det röda färgämnet järnoxid. Britt-Marie Engblom är så känslig för titandioxid att hon fick besvär efter att ha gipsat en handled (innehöll små mängder titandioxid som är ett vitt färgämne). Ingen av dem fick hjälp i vården, trots att besvären var lätt avhjälpta.

Vissa individer har en särskild känslighet för metaller och de får i allmänhet symtom av amalgam, guldkronor/smycken och titanimplantat. Andra kan ha genetiska problem att avgifta kroppen från metaller och andra gifter och blir då sjuka först då gifterna ackumulerats i kroppen. 

Sjuk i onödan?

I samhället finns en stor okunskap om riskerna med olika tillsatser i mat, mediciner och metaller i olika kroppsdelar. Det personliga lidandet är stort liksom de samhällsekonomiska kostnaderna. Kompetensutveckling inom området behövs liksom riskanalyser.

- Vår erfarenhet är att metaller i färgämnen, dentala material, implantat i kroppen och mycket mer ställer till helt onödigt lidande, säger Ann-Marie Lidmark ordförande i Tandvårdsskadeförbundet. Folk kan ha varit sjuka i många år med eksem, hjärtflimmer, extrem trötthet och många andra symtom utan att sjukvården kommit orsaken på spåret. -

Information och vägledning behövs för både vården och patienterna för att minska riskerna med metaller i olika tillsatser. Inte minst gäller det tillsatser i olika läkemedel. Åtminstone borde varningar finnas på 1177:s hemsida och på Livsmedelsverkets hemsida om vilka symtom som kan uppstå.

Till på www.1177 om tillsatser i läkemedel
Till Livsmedelsverkets information om tillsatser i kosten

Kontaktuppgifter till patienter som blivit sjuka av tillsatser
Lisbeth Svenssons : tel 073 051 09 41 eller lisbethsvensson.31@gmail.com
Britt-Marie Engblom: tel 018 – 42 91 05  eller 0173-70356

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media