Alltför få biologiska tandläkare i Sverige

Report this content

Biologiska eller holistiska tandläkare har en helhetssyn på kroppen och sätter patienten i centrum. I Sverige har vi väldigt få tandläkare som arbetar holistiskt och Tandhälsoförbundet misstänker att det hänger samman med de systemfel vi ser i vården.

Tidskriften Dental Tribune har intervjuat den tyske biologiska tandläkare Dominik Nischwitz. Han berättar om sitt arbete med patienter, vilket är ett sådant arbetssätt Tandhälsoförbundet förordar och sprider kunskap om.

Inga metaller och inga rotfyllningar

Nischwitz använder inte metaller utan så biokompatibla dentala material som möjligt, men behöver ofta ta bort metallkonstruktioner som patienter fått av andra tandläkare, då de stör kroppens funktioner. 

Han gör inte rotfyllningar, men tar bort rotfyllda tänder och skrapar bort infektioner inuti käkbenet. Han ger omfattande råd om kost och då handlar det inte bara om att ta bort socker utan mer om tillförsel av mineraler, fettlösliga vitaminer med mera för att förbättra tändernas remineralisering. 

Patientens D-vitaminnivåer mäts på kliniken och tandläkaren rekommenderar höga tillskott i vissa fall, exempelvis om patienten behöver extra benuppbyggnad i käken. 

Stark efterfrågan ändå vill få arbeta holistiskt

I svensk vård och tandvård finns systemfel som gör att vårdgivare som arbetar annorlunda misstänkliggörs och ofta hindras att arbeta på ett holistiskt sätt. Det kan vara en viktig anledning till att det så gott som helt saknas biologiska eller holistiska tandläkare i Sverige trots att Tf upplever en stark efterfrågan. 

De nya riktlinjeran för tandvården permanentar den svenska starka myndighetsstyrningen. Riktlinjerna är på många områden oerhört detaljerade, men saknas helt inom vissa områden. Om tandläkaren ska följa riktlinjerna begränsas möjligheten till individuell vård liksom patientens valmöjlighet och utvecklingen mot mer holistisk tandvård.

Se också artikel på Tf:s hemsida
Till internationella organisationen för holistisk tandvård

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957
Tel förbundet 08 428 92 42 (tel tid kl 10-13 vardagar)

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera