Avsätt 2 miljarder i budgeten till tandvård för de äldsta

Report this content

Regeringen har ett reformutrymme på 74 miljarder kronor. Använd en del av det till att reformera tandvården, uppmanar Tandhälsoförbundets (Tf) ordförande Ann-Marie Lidmark.  Om 2 av de 74 miljarderna avsätts till tandvård skulle alla personer över 70 år kunna gå till tandläkaren till samma kostnad som till doktorn. Om ytterligare 4 miljarder avsätts skulle alla kunna gå till tandläkaren till samma högkostnadsskydd som i sjukvården.

Tandvården är avgiftsfri till och med det år man fyller 23 år. Därefter betalar de flesta större delen av kostnaden själva då tandvårdens högkostnadsskydd inte är särskilt förmånligt. Många med stora behov, exempelvis äldre kvinnor, har därför inte råd att ens åtgärda de mest akuta behoven.

Utredningen om jämlik tandhälsa (SOU 2021:08) konstaterade att tandvårdens nuvarande finansiering befäster de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa. Utredaren lämnade inga radikala förbättringsförslag, men beräknade att en modell snarlik den inom sjukvården skulle kosta 6 till 7 miljarder kronor. 

Regeringen räknar med ett reformutrymme på 74 miljarder kronor i kommande statsbudget. Därmed finns utrymme att jämställa tandvårdens högkostnadsskydd med det som finns inom hälso- och sjukvården. 

- Ett fösta steg kan vara att alla över 70 år får gå till tandläkaren till samma kostnad som om man går till doktorn, säger Tf:s ordförande Ann-Marie Lidmark.

De över 70 år utgör 20,7 procent av alla medborgare som är äldre än 23 år och Tf bedömer att kostnaden hamnar under 2 miljarder kronor.  Reformen skulle enligt förbundet innebära en stor lättnad för alla med låg eller medelmåttig pension. På sikt anser Tf att all tandvård ska ges till samma kostnad som gäller för sjukvården.

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tel till Tf 08 428 92 42 (telefontid alla vardagar kl 10-13)

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Media

Media