Brister i information till patienten

Report this content

Patienter i tandvården får sällan information om olika behandlingsalternativ och så gott som aldrig informeras om risker för biverkningar. Många drabbas hårt ekonomiskt av detta, skriver här Tandhälsoförbundet.

Patienten betalar först en behandling och därefter omgörning av denna. Kostnaderna blir för den enskilda mycket stora.

Det kan handla om allergi mot fyllningsmaterial, cement man inte tål eller att metallkeramiska kronor och broar satts in som orsakar obehag i form av galvaniska strömmar. Obehag i munnen och på tungan, ansiktssmärta, extrem trötthet, bihåleproblem och många andra besvär kan uppstå.

En del kan få rotfyllningar eller tandställningar som orsakar besvär. Med korrekt information hade valet kunnat bli ett annat.

Stärk informationsplikten
För att kunna göra väl övervägda val måste patienter i tandvården få information om olika alternativa dentala material, om olika behandlingsmöjligheter vid en eller flera tandluckor samt risker med rotfyllningar, implantat och tandställningar.

Kostnaderna för omgörning om patienten inte fått relevant information bör finnas med i tandläkarens försäkring. Detta kräver dock förtydliganden i tandvårdslagen vad gäller vårdgivarens informationsplikt, patientens samtycke och möjlighet till sanktioner om lagstiftningen inte följs. I dag är lagstiftningen alltför otydlig. Möjlighet till en second opinion borde vara självklart även i tandvården.

Orimliga kostnader för den enskilda
I dag tvingas patienter som blivit sjuka att först betala den ursprungliga tandvården och därefter omgörning av denna. På vägen kan man ha förlorat tänder eller fått andra irreversibla skador.

Kostnaderna för återställning av felaktig behandling blir ofta mycket kostsamma för patienten. Om man exempelvis måste ta bort implantat man inte tål kan det handla om hundratusentals kronor. Personer som är arbetlösa eller lever på någon form av pension drabbas hårt av detta system.

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media