Doktorn hittar inget fel. Kan det vara tänderna?

Amalgam, titan, guld och andra metaller i tänderna ökar risken för hälsoproblem. En del blir allergiska, andra upplever brännande känsla i gommen eller tungan. Forskning visar att om man har mer än tre metaller i tänderna ökar risken för besvär. Doktorns provsvar visar dock sällan några fel. 

De besvär Tandhälsoförbundets (Tf:s) medlemmar uppvisar är extrem trötthet, värk i muskler och leder, problem med magen och synen. Dessa besvär kan bero på ett immunförsvar som aktiverats av metaller i tänderna. Kvicksilver från amalgam är ofta boven i dramat, men även andra metaller kan trigga igång kroppens immunförsvar.

Galvaniska strömmar

Andra effekter kan vara galvaniska strömmar som uppstår då flera olika metaller finns i kroppen. Många upplever just stömmar i munhålan mellan olika tänder (metaller) medan andra kanske bara upplever en brännande känsla. 

Dessa galvaniska strömmar gör att metaller löses ut ur fyllningen. Guld i kombination med titanimplantat kan göra att titanjoner vandrar ut ur implantatet och så småningom hamnar i naglarna. Undersökning av nagelklipp kan då påvisa relativt höga titanhalter i framför allt tånaglar. Naglarna kan också bli gula och förtjockas. 

Förgiftning

För den som har svårt att göra sig av med metallerna, d.v.s. har naturligt försämrad avgiftning, ackumuleras dessa i olika organ. Ofta får man då besvär först i 50-60-årsåldern då exempelvis kvicksilver lagrats upp i ett eller flera organ på ett sätt som utlöser förgiftningssymtom. 

Orsaken är då ofta ärftlig, men kan också handla om brist på näringsämnen som behövs för att kroppens avgiftning ska fungera korrekt. Orsaken till detta kan vara kosten eller intag av mediciner.

Avgifta kroppen

Höga halter tungmetaller kan således leda till allvarliga besvär och risken ökar med åldern och exponeringen för metaller. Kraftfull avgiftning behövs och kan göras med EDTA/DMSA. Det är vanligt i andra europeiska länder, men svensk sjukvård använder sig av dessa metoder endast vid akuta förgiftningsfall.

Andra metoder för avgiftning finns också bland annat kan man använda Zeoliter, gurkmeja och tinktur av koriander och ramslök. Forskning finns som påvisar avgiftande effekt med sådana mer naturliga preparat. De finns också fritt tillgängliga i samhället, vilket gör att var och en vid behov kan självmedicinera med det. 

God effekt av koriander 

Lennart Svanstedt i Göteborg tillhör en av dem som blev av med många olika symtom inklusive allvarlig elöverkänslighet då han avgiftade kroppen från kvicksilver. Metoden han använde var doktor Klinghardts metod med koriandertinktur.

Lennart Svanstedt är inte den enda personen som tillfrisknat efter avgiftning. Svensk hälso- och sjukvård bör ta lärdom av Tandhälsoförbundets (Tf) många medlemmar som tillfrisknat från allvarliga och kroniska sjukdomar.

 

Lennart Svanstedts egen historia
Se också Tf:s hemsida
Mer om galvaniska strömmar
Telefonnummer till Lennart Svanstedt: tel: 031 480675

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media