Doktorn hittar inget fel. Kan det vara tänderna?

Report this content

Extremt trött, värk i käkar och muskler och kanske till och med feber och en efterhängsen bihåleinfektion. Trots mängder av undersökningar hittar doktorn inget fel i provsvaren. Kan det vara tänderna?

En del kopplar själva besvären till en rotfylld tand eller till området där en visdomstand suttit. Oftast vägrar vården att lyssna på patienten och viftar bort deras frågor. En del blir förklarade som inbillningssjuka.

- Inte ens tandläkare och käkkirurger brukar hitta problem i käkbenet eller upptäcker något onormalt på röntgenbilderna, säger Ann-Marie Lidmark Tandhälsoförbundets ordförande. Det saknas helt enkelt kompetens inom området hos flertalet svenska tandläkare.

Många blir bättre efter borttagning av infektioner inuti käkbenet (se länkar till olika case). Tandhälsoförbundet menar att oförklarliga smärtor kopplat till extrem trötthet och andra tecken på infektioner alltid bör föranleda undersökning av infektioner i käkbenet och dess märg.

Att de ovan beskrivna besvären ökar beror dels på att många har rotfyllningar (250 000 sådana görs årligen), men  också på medicinering mot benskörhet som i sig kan orsaka vävnadsdöd i käkbenet (osteonekros). 

- För att hjälpa förtvivlade människor behövs kompetenshöjning i vården. Det visar förbundets kontakter med desperata människor som inte ens kan hitta en tandläkare villig att ta bort en ömmande tand. 

 

Kontakta:

Ann-Marie Lidmark, ordförande Tandhälsoforbundet tel 0707427957
Karin Öckert, tandläkare och ledamot i Tandhälsoförbundets styrelse tel 076 211 66 65

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar: