Dyrt att gå till tandläkaren

Report this content

Kostnaden för att gå till tandläkaren är enormt mycket dyrare än att gå till doktorn. Alla har inte råd eller drar sig för tandläkarbesök inför de höga kostnaderna. Tandhälsoförbundet arbetar för att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn.

Tandvårdsbehovet skiljer sig mycket mellan olika personer. En del har turen att födas med bra tandstatus med en saliv som skapar immunitet. Andra har mer problem på grund av att de råkat ut för olyckor eller har ätit mediciner som förstör tänderna. Individens näringsstatus har också betydelse.

Kostnaderna för tandvården kan bli enormt höga då man betalar en stor del av kostnaden själv. Många tar lån för att få ett fint leende. Så ska det inte vara i välfärdslandet Sverige. Konsumentskyddet är också eftersatt i tandvården.

Misslyckas tandläkaren får patienten betala både den behandlingen och omgörningen själv.  Försäkringar finns men fallar sällan ut till patientens fördel och dessutom måste patienten själv driva processen mot tandläkaren och försäkringsbolaget.

En radikal förändring av tandvården behövs och ett första steg är att lägga in tandvården i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Därefter är det angeläget att förbättra möjligheten till omgörning inom ramen för detta högkostnadsskydd. Byte av fyllningar patienten har problem med ska självklart göras kostnadsfritt.

Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn. 

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera