Ekonomiskt svaga drabbas av läkares ovilja att skriva intyg

Läkare vägrar skriva nödvändiga intyg och patienten kan därmed inte söka bidrag för tandvård som led i en medicinsk behandling. Detta trots att kriterierna enligt lagstiftningen är uppfyllda. Enda chansen till amalgamsanering är då att ta privata lån för att ta bort de giftiga tandfyllningarna. Detta har bland annat drabbat Catarina Söderqvist, som själv är övertygad om att hennes smärtor, extrema trötthet och kroniska migrän helt eller delvis beror på kvicksilverförgiftning och därför vill ta bort amalgamet i tänderna. 

Catarina Söderqvist från Lerum och hemmahörande i Västra Götalandsregionen har smärtdiagnoser, kroniskt trötthetssyndrom och kronisk migrän. Hon misstänker starkt att orsaken är kvicksilver som under årtionden läckt ut från amalgamfyllningarna. För detta finns också starkt forskningsstöd.

Bidrag från regionen

Bidrag kan sökas från regionen för fyllningsbyte, enligt tandvårdsförordningen (1998:1338, 7:e paragrafen). Catarina Söderqvist uppfyller väl kriterierna för bidraget, men behöver läkarintyg som komplement till tandläkarens bedömning.

Ordinarie läkare var först villig att skriva detta, men efter att ha konsulterat kollegorna blev det inget intyg. Därmed kan inte tandläkaren söka bidrag till tandvård som led i en medicinsk behandling.

Detta får stora ekonomiska konsekvenser för en patient som Catarina Söderqvist. 

– I informationen från regionen står att man kan söka bidrag för amalgamsanering. Men det blir faktiskt omöjligt när läkaren vägrar skriva det nödvändiga intyget, säger hon. Det blir som en slags låtsasparagraf som man inte kan använda sig av.

– Jag är svårt sjuk och ser amalgamsaneringen som en möjlighet att bli bättre. Det jag nu tvingas göra är att ta lån för att få bort det farliga amalgamet. Det känns absurt, konstaterar hon. Samhället borde verkligen bekosta detta för oss som blivit sjuka.

Regionen försvårar för patienterna 

Det här är inte första gången patienter vägras amalgamsanering trots att alla kriterier i lagparagrafen uppfylls. Eftersom dessa paragrafer inte går att överklaga gör landsting/regioner precis som de vill, vilket går ut över ekonomiskt svaga grupper.

Västra Götalandsregionen har under senare år med alla medel försöker slippa betala amalgamsanering och har betydligt fler restriktioner än flertalet andra regioner/landsting. Det räcker inte med ett läkarintyg utan det ställs krav även på intyg från psykiater/psykolog.

Därtill har regionen bestämt att endast läkare verksam i regionen har rätt att skriva intyg till patienten, vilket inte alls har stöd i lagstiftningen. Så gott som inga patienter i regionen får därför ekonomiskt stöd till amalgamsanering, trots tillåtande lagstiftning.

Allergier och kroniska sjukdomar 

Amalgam består till hälften av kvicksilver och är ett mycket skadligt och hälsofarligt ämne. Allergier liksom neurologiska och psykiska sjukdomar är symtom som drabbar många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar.

Flertalet medlemmar hade innan amalgamsanering 25 symtom eller mer och var sjuka under många år innan de kom på orsaken. Tandläkare Karin Öckert tog bort amalgam på patienter med fibromyalgi och fann att hälften blev helt friska efter saneringen och ytterligare 20 procent minskade sina symtom, dvs 70 procent förbättrades [1]. Det ger bättre effekt än någon annan behandling.

Amalgamsanering som behandling visade sig också vara positivt för dem med kroniskt trötthetssyndrom/ME liksom hos personer med värk i muskler och leder. Detta enligt en studie gjord vid Amalgamenheten i Uppsala [2] som också redovisats i Tf-bladet nr2/2017.

Forskning finns från hela världen som visar att amalgam kan orsaka en stor mängd symtom och att majoriteten som tar bort fyllningarna blir bättre. De som haft amalgamfyllningar länge kan dock få kroniska sjukdomar och livslånga funktionshinder, som problem med värk, kognitiva besvär liksom kemikalie- och elöverkänslighet.

20 ton kvicksilver i folks tänder 

Det svenska kvicksilverförbudet kom 2009 och därefter har inga nya fyllningar satts in. Ändå finns ca 20 ton kvicksilver fortfarande samlat i befolkningens tänder. Det läcker till reningsverken och till luften och blir en fara både för miljön och hälsan.

Hälften av den vuxna delen av befolkningen har amalgam kvar i tänderna; äldre mer än yngre. I medeltal har personer över 65 år minst 10 gram kvicksilver i tändernas amalgamfyllningar. Kvicksilver från dessa ackumuleras i kroppen och i samband med sämre immunförsvar på ålderns höst kan symtom bryta ut med värk, kognitiva och neurologiska besvär med mera.

För hälso- och sjukvården är det lönsamt att tillåta borttagning av amalgamfyllningar även om alla inte blir helt friska. 

Mer information:

Ann-Marie Lidmark (tel 070 7427957), förbundsordförande och huvudsekreterare i Dentalmaterialutredningen.
Catarina Söderqvist,  (e-post: catsoderqvist@gmail.com), patient från Lerum


Referenser

[1] Stejskal, V, Öckert, K & Björklund, G (2013). Metal-induced inflammation triggers fibromyalgia in metal-allergic patients. Neuro Endocrinol Lett. 34(6); 559-565

[2] Lindh, U, Hudecek, R Danesund, A, Ericsson, E & Lindvall, A (2002). Removal of dental amalgam and other metal alloys supported by antioxidant therapy allievates symtoms and improves quality of life in patients with amalgam-associated ill health. Neuro Endocrinol Lett. 23 (5-6); 459 482

För fler referenser kontakta Ann-Marie Lidmark, se ovan.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar