FDA i USA: Amalgam är en potentiellt stor hälsorisk

Report this content

Myndigheten FDA slår fast att amalgam är en potentiell hälsorisk och tydliggör riskgrupperna. Enligt de nya riktlinjerna ska amalgam inte användas på dessa känsliga grupper då risk för allvarlig ohälsa finns.  
 

FDA (Food and drug administration) i USA har en längre tid haft seminarier och hearings om risker med amalgam. Nu har myndigheten satt ner foten och slår fast att dentalt amalgam är ett allvarligt hot mot hälsan. Nu rekommenderas att personer i riskgrupperna bör få andra material än amalgam.

I pressmeddelandet skriver de att: "FDA har funnit att vissa grupper kan ha större risk för potentiellt allvarliga hälsoeffekter från kvicksilverånga som frigörs från tandfyllningar." Därför rekommenderar nu FDA att undvika amalgam på dessa grupper.

Kvinnor, barn och andra känsliga grupper

Det handlar om kvinnor som planerar att bli med barn samt de som är gravida eller ammar. FDA nämnder också barn under sex år, personer med neurologiska sjukdomar som MS, Alzheimers och Parkisons sjukdomar, de som har nedsatt njurfunktion och personer som är allergiska mot något ämne i amalgam.

Enligt FDA är kvicksilverexponeringen som störst när amalgam sätts in eller tas bort. I Sverige är dentalt amalgam förbjudet, men många har fortfarande amalgam i tänderna som tandläkare borrar i eller putsar på. Hälsorisker för känsliga grupper finns alltså även i Sverige och kommer att vara kvar många årtionden till.

- Invandrare och asylsökande är ofta i barnafödande ålder och har amalgam i tänderna. Flertalet äldre har också amalgam. Riktlinjer från Socialstyrelsen behövs, säger Tandhälsoförbundets ordförande Ann-Marie Lidmark.
 

Till FDA:s pressmeddelande 


Ann-Marie Lidmark

ordförande
lidmark@tf.nu
tel 0707427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård samt för att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvården och dess högkostnadsskydd. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Taggar:

Media

Media