Förbjudet att dra ut rotfyllda tänder?

Report this content

I en artikel i Tf-bladet beskriver Annette Stahel sitt lidande orsakad av en rotfylld tand och svenska tandläkares skräck för att extrahera tanden trots uppenbar smärta, feberfrossa och ögonbesvär. Flera tandläkare berättade att de inte får dra ut rotfyllda tänder, enligt direktiv från Socialstyrelsen. Detta medförde många månaders lidande helt i onödan. Till slut hittade Annette en tandläkare som tog bort tanden och alla besvär försvann. Det medicinska regelverket måste ändras, säger Annette.

Smärta, feberfrossa, stickningar och irritation i ögat var de första symtomen som kom efter rotfyllning av en tand. Värken utgick från den rotfyllda tanden och Annette Stahel säger att det kändes som om kärlen runt tanden skulle brista. Hon förstod att tanden behövde extraheras.

– Att hitta en tandläkare villig att dra ut tanden var ”nästa helvete”, berättar Annette. Anledningen var att trots smärta och problem runt tanden såg rotfyllningen bra ut på röntgen. Flera tandläkare som Annette kontaktade berättade att de enligt regelverket är förbjudna att dra ut tanden när inget fel syns på röntgenbilderna.

Läkaren på akuten skrattade åt patientens förklaring

Slutligen hamnade Annette på akuten på grund av svåra smärtor, ögon- och njurproblem och frågade om hon kunde få remiss till tandläkare för att dra ut tanden. Då blev hon utskrattad av doktorn som sa att ”besvären absolut inte hade något att göra med rotfyllningen”.

Efter ytterligare flera månaders smärta och mycket allvarliga besvär fick Annette slutligen tag på en tandläkare som drog ut tanden. Omedelbart upphörde all smärta liksom feberfrossa, stickningar i ökat med mera.

- Min ilska mot svensk sjukvård är stor, konstaterar Annette. Varför ska patienten inte få bestämma om en död tand ska få dras ut eller inte?

Förbud att dra ut rotfyllda tänder

Tandläkare drar ut många tänder vid t ex tandreglering utan att det föranleder risk att bli av med legitimationen. Men när det gäller rotfyllda tänder lever vi uppenbart i ett diktatoriskt samhälle som förbjuder tandläkaren att göra det enda rätta dvs att extrahera en rotfylld tand som ställer till besvär.

Annette Stahels berättelse är inte den enda som Tandvårdsskadeförbundet får gällande svårighet att hitta tandläkare villiga att extrahera rotfyllda tänder. Regelmässigt säger tandläkare nej till att ta bort rotfyllda tänder och detta är främst ett svenskt fenomen. Detta trots att det enligt SBU inte ens finns evidens för att rotfylla tänder. 

Läsa hela Annettes berättelse här

Se Socialstyrelsens svarTandvårdskadeförbundets fråga angående rotfyllda tänder, extraktioner och evidens.

Kontaktuppgifter till Annette: tel 0730862361 eller e-post: anette.stahel@yahoo.com 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Min ilska mot svensk sjukvård är stor, konstaterar Annette. Varför ska patienten inte få bestämma om en död tand ska få dras ut eller inte?
Annette Stahel,patient