Garantera sjukskrivning under rehabiliteringen

Report this content

Covid-19-patienter som legat i respirator har svårt att återhämta sig och behöver ibland långvarig hjälp att komma tillbaka till ett normalt liv, berättar nu läkare som arbetar med rehabilitering. Tyvärr tas inte alltid behovet av rehabilitering på allvar av Försäkringskassan. På det området behövs en förändring i synen på rehabilitering, skriver här Tandvårdsskadeförbundet (Tf). 

Försäkringskassans hantering av sjukskrivningar för rehabilitering behöver ses över. Mycket finns att önska och det gäller särskilt patienter som har problem med tandvårdsskador. Ofta handlar det om förgiftningar till följd av dentala material som exempelvis amalgam, guld eller titan. 

 

När kroppen befunnnit sig under stress en längre tid frigörs fria radikaler, vilket ökar den oxidativa stressen.  erfarenhet är att korrigering av näringsobalanser har stor betydelse för tillfrisknandet liksom avgiftning. Detsamma kan gälla patienter som legat i respirator.

 

För kroppen tar det i allmänhet lång tid att återhämta sig efter kraftig och långvarig stress. Försäkringskassan måste ge utrymme för läkares bedömningar av behov av sådan rehabilitering liksom behov av avgiftning. Att tvinga tillbaka folk i arbete innan de tillfrisknat gangnar ingen. 

Prenumerera