Glöm inte tandvården i dagens ekonomiska kris.

Report this content

Tandvårdens patienter måste tas på allvar. Trots ekonomisk kris är tandvård inklusive borttagning av dentala material patienten inte tål nödvändig. Ekonomiska resurser för nödvändig tandvård behöver tillföras, skriver här Ann-Marie Lidmark ordförande i Tandvårdsskadeförbundet. 

De som är sjuka av sina tandfyllningar, rotfyllningar, implantat eller andra dentala material kan få starkt nedsatt hälsa. Det handlar om extremt trötthet, värk i muskler och leder, krånglande mage och sämre kognitiva funktioner som dåligt minne och hjärndimma. Immunförsvaret försämras också med ökad risk för mer ordinära sjukdomar.

Många tvingas till långa sjukskrivningar och ofta helt i onödan. Problem med dentala material måste tas på stort allvar, trots att konventionella provtagningar sällan visar något fel. Det handlar både om individens lidande och samhällets kostnader.

Lyssna på patienten

Alla som är sjuka och misstänker att orsaken är dentala material måste få dessa borttagna utan kostnad. Därmed minskar belastningen i sjukvården.

Att lyssna på patienten är nödvändigt då det i dag saknas provtagning som bevisar att man är sjuk av dentala material. Ofta handlar det om känslighet för metaller och risken ökar ju fler metaller som finns i kroppen. 

I den ekonomiska krisens spår blir det allt svårare för folk att betala tandvården själva. Politiskt får inte dessa frågor glömmas bort. Tillräckliga resurser för nödvändig tandvård måste finnas kvar liksom möjligheten att utan egen kostnad ta bort dentala material patienten inte tål. Även på kort sikt är det samhällsekonomiskt lönsamt.

Glöm inte tandvården

Tandvårdsskadeförbundet uppmanar politikerna att inte glömma tandvården trots andra akuta problem som kräver åtgärder. På sikt önskar vi att alla får tandvård på samma villkor som ordinär sjukvård. I dagens ekonomiska kris kommer det inte att bli verklighet.

Istället uppmanar vi politikerna att ge arbetslösa, de som har försörjningsstöd och kanske fler grupper att få gratis tandvård under en period. Kanske kan det även rädda konkurshotade tandläkarmottagningar.

 

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Prenumerera

Media

Media