God näringsstatus minskar risken vid Covid-19

Internationell forskning visar nu minskad sjuklighet i Covid-19 om indidividens näringsstatus är god. Svenska myndigheter bör därför uppmana till kostomläggning och/eller supplement för att minska dödligheten i Covid-19 och det gäller särskilt för personer på älreboenden, skriver här Tandvårdsskadeförbundet med egen erfarenhet av att hjälpa sköra individer. 

Internationell forskning rapporterar att höga nivåer i kroppen av D-vitamin, C-vitamin, selen och glutation minskar risken för riktigt allvarliga symtom gällande Covid-19. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har lång erfarenhet av att stärka immunförsvaret för att därigenom förbättra hälsan hos tungmetallförgiftade och sköra individer.

– Forskningen gällande Covid-19 stämmer väl med våra erfarenheter, säger Ann-Marie Lidmark, ordförande i förbundet.

Äldre och särskilt de på äldreboenden har ofta näringsbrister och känt är att majoriteten har låga D-vitaminnivåer. Kosten ger sällan tillräckliga mängder grönsaker och frukt för att bygga upp ett bra immunförsvar. Dödligheten i Covid-19 är också stor på just äldreboenden.

Vid sjukdom eller inför risk för sjukdom är det därför angeläget att komplettera kosten alternativt ta kosttillskott för att skapa en optimal näringsstatus i kroppen i syfte att stärka individens motståndskraft.

– Svenska myndigheter borde skyndsamt ta till sig denna kunskap och rekommendera både omläggning av kosten och kosttillskott för att stärka immunförsvaret hos utpekade riskgrupper.

Se mer Tf:s hemsida där också länkar till forskningsartiklar finns

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media