Hur betala av tandvårdsskulden?

Tandvårdsskulden börjar ge sig till känna. Äldre personer som stannat hemma och inte vågat eller inte fått tider hos tandläkaren börjar nu få problem med tänderna. Försämrad tandhälsa kan gå fort vid medicinering eller om man är muntorr. Regionerna och staten bör ta större ekonomiskt ansvar för att ge nödvändig tandvård till alla över 70 år, skriver här Tandvårdsskadeförbundet.

Ekonomiskt kan det bli en katastrof för den som behöver omfattande tandvård. Därför är det nödvändigt med mer och bättre ekonomiskt stöd åtminstone till personer över 70 år och andra riskpatientgrupper som under pandemin avstått från tandvård.

Vi vill uppmana regionerna att vara frikostiga med de så kallade frikorten i tandvården för alla 70 plussare. Frikortet innebär att man får tandvård till samma kostnad som om man går till doktorn.  Det innebär helt andra prisnivåer än tandvårdens högkostnadsskydd. 

Ett annat alternativ kan vara att alla över 70 år redan från första kronan får hälften av kostnaden betald av försäkringskassan. 

- Tandvårdens högkostnadsskydd är absolut inte till för fattiga pensionärer, säger Ann-Marie Lidmark Tandvårdsskadeförbundets ordförande. De hundralappar man får i allmänt tandvårdsbidrag täcker knappt kostnaden för undersökningen. 

Bäst är om alla över 70 år och andra riskgrupper får tandvård för samma kostnad som den medicinska vården alternativt att de redan från första kronan bara behöver betala halva summan, Det skulle innebära att dessa personer slipper betala de första 3000 kronorna innan högkostnadskyddet i tandvården träder in. För stora tandvårdsarbeten blir kostnaden ändå hög för patienten.

- Med tanke på vad pandemin ändå kostar samhället i form av permitteringar, bidrag till näringslivet skulle detta vara en låg kostnad som framför allt kommer patienten och fattiga pensionärer till del, men som också kan sätta fart på branschen som nu går på sparlåga
 

FAKTA OM HÖGKOSTNADSSKYDDET I TANDVÅRDEN

Patienten betalar hela kostnaden (enligt TLV:s riktpriser) upp till 3000  kronor. Därefter betalar försäkringskassan hälften av kostnaden (går direkt till tandläkaren) över denna summa betalar försäkringskassan hälften av kostnaden. Har man kommit upp i summor över 15 000 kr betalar patienten bara 15 procent av kostnaden. Om patienten ska ha flera kronor, broar, proteser eller implantat kommer kostnaden snabbt upp i dessa nivåer.

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media