Infektion i käkbenet orsakade långvariga och allvarliga bihålebesvär.

Report this content

Åtta operationer i bihålan, men ändå fortsatta mycket allvarliga problem. Ingen tandläkare eller läkare upptäckte  infektionerna inuti käkbenet. Slutligen kom Lennart Gottnersson till en tandläkare som tog bort infektionerna. Han betalade själv, men blev frisk. 

Tandläkarna upptäckte inga problem i käken, trots allvarliga besvär med bihålan, ständiga infektioner och värk. Trots remiss från läkare fick han ingen hjälp hos käkkirurgerna på sjukhuset utan blev bara dåligt bemött, ifrågasatt och ansågs psykiskt sjuk. 

Läkarna försökte ändå hjälpa honom och skrev ut flera dunderdoser antibiotika, men de hjälpte bara tillfälligt. När flera år gått med ständiga besök på sjukhuset föreslog läkarna operation av bihålorna. Åtta sådana gjordes, men inte heller det hjälpte. 

- Jag förstod att den vanliga vården inte skulle hjälpa mig, säger Lennart Gottnersson. Istället sökte han med ljus och lykta efter tandläkare som skulle kunna hjälpa honom. En tandläkare i Finland tog bort en infekterad och rotfylld tand och besvären blev något lindrigare. Ytterligare en tandläkare undersökte honom och han blev remitterad till Irene Brednert Jonsson i Falun. 

Redan på röntgenbilderna såg hon infektioner i käkbenet och föreslog operation och rensning av käkbenet. Hon skickade också biopsier till ett laboratorium i USA som via mikroskop undersökte hur käkbenet var beskaffat. Därtill skickade hon prover till ett laboratorium i Oslo för att få reda på vilka bakterier som fanns i käkbenet. Allt detta fick han bekosta själv.

- En så gedigen undersökning hade jag aldrig fått tidgare trots mängder av besök hos läkare och käkkirurger. Tandläkaren diskuterade dessutom resultatet med både mig och den tandläkare som remitterat mig, vilket gjorde att jag hade god kontroll över käkbenets beskaffenhet och vad som behövde göras. 

Redan efter den första operationen kändes det bättre, men det behövdes ytterligare tre operationer innan bihålebesvären försvann. Nu är de borta sedan en tid och har inte återkommit.

Lennart Gottnersson känner sig också piggare, immunförsvaret har förbättrats och han kan nu umgås med barn och barnbarn som alla andra utan att riskera allvarliga lunginflammationer. Detta tack vare en duktig tandläkare som verkligen satte patienten i fokus. 

Tel till Lennart Gottnersson: 0703 11 44 42
Se också artikel i Tf-bladet
På Tf:s hemsida under fliken Min historia finns fler beskrivningar av hur infektioner i käkbenet/rotfyllda tänder skapar allvarliga hälsobesvär som sällan upptäcks i vården. 

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957
Tandhälsoförbundet tel 08 428 92 42 (tel tid vardagar  kl 10-13)

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Snabbfakta

Många års lidande i onödan och höga sjukvårdskostnader på grund av att tandläkare och läkare saknar kunskaper om hur infektioner inuti käkbenet uppstår och fortsätter påverka hälsan. Några få tandläkare i Sverige har kunskaper om hur man går in i käkbenet och rensar bort infekterad vävnad. Lennart Gottnersson från Luleå är en av dessa patienter som haft tur att efter långvariga besvär fått komma till tandläkare Irene Brednert Jonsson. Lennart var väldigt sjuk och hade kostat vården åtskilliga hundra tusentals kronor, vilket bland annat omfattade åtta bihåleoperationer. Hos tandläkaren som slutligen gav rätt diagnos krävdes fyra operationer, men efter det blev Lennart helt fri från bihålebesvären och immunförsvaret normaliserades. Tandläkaren som slutligen hjälpte honom betalade han helt och hållet själv, medan experimenten tidigare betalades med skattemedel.
Twittra det här