Informations- och kunskapsbrist i tandvården

Tandläkare är ofta tekniskt skickliga, men har sällan kunskap om hälsorisker med olika material. Så gott som inga patienter får information om vad deras tandfyllningar, kronor, broar eller implantat innehåller. Risk för allergi eller överkänslighet tycks inte bekymra tandläkarna. Patienter som frågar om innehållet anses besvärliga. Kompetensutveckling behövs inom tandläkarkåren - särskilt nu då ständigt nya material utvecklas.  

 Tandvårdsskadeförbundet får ofta frågor om materialval och risker för hälsan. En inte helt ovanlig fråga är vilka material som är giftfria. Tyvärr finns inte några sådana i tandvården. Många kemikalier och metaller används som folk kan vara allergiska eller överkänsliga mot. Därför är det särskilt viktigt att tandläkarna innan de sätter in ett material informerar om vad det innehåller. 

En kvinna fick nyligen en komposit med bisfenol A utan att tandläkaren i förväg berättat vad den innehöll.

- Hon har hormonproblem och blev så klart förskräckt över att få in ett hormonstörande ämne i tanden, säger ordföranden i Tandvårdsskadeförbundet Ann-Marie Lidmark.

Bisfenol A borde vara förbjudet i tänderna på folk. Det får inte användas i nappflaskor, matförpackningar till barn eller som relining av dricksvattenledningar. Men i tänderna är det fortfarande tillåtet trots att det ger exponering dygnet runt.

Dålig information fördyrar

Ett annat område där Tandvårdsskadeförbundet menar att  informationen är dålig är när en lucka efter en utdragen tand ska ersättas. Patienterna vet sällan vilka alternativ som finns. Ofta ger tandläkaren bara ett förslag och nuförtiden oftast implantat eller bro.

Istället borde patienten få kostandsuppskattningar för samtliga möjliga förslag, vilket kan vara delprotes, bro eller implantat.

- Sådana informationsbrister är väldigt otillfredsställande för patienten och det inträffar säkert rätt ofta att folk accepterar ett dyrare alternativ än vad de hade behövt.

Tandfyllningens innehåll

Dentala material är ytterligare ett område där information till patienten nästan alltid saknas. Kompositer består av olika plaster och tillsatser som mjukgörare och färger.

Känslighet förekommer och eftersom tandläkaren inte informerar måste patienten ställa frågor själv och be att få se bipacksedeln – om den över huvud taget finns på mottagningen.

- Värst är nog ändå den nonchalans vi upplever mot patienter som anser att de blivit sjuka av ett visst dentalt material, säger Ann-Marie Lidmark. De blir sällan trodda och lyssnade på och än mindre vill tandläkaren avlägsna materialet trots patientens önskan.

Många gånger är det i den situationen folk kontaktar Tandvårdsskadeförbundet, som kan ge tips på tandläkare som tar besvären på allvar. Ofta hjälper dessa tandläkare till att avlägsna fyllningen, kronan, bron eller implantatet.

- Jag känner inte till någon som inte förbättrats efter att de avlägsnat ett material de upplever överkänslighet mot, säger Ann-Marie Lidmark. Det gäller helt enkelt att lita på sig själv.

Informationsansvar och kompetensutveckling

Tandvårdsskadeförbundet anser att tandvården måste bli bättre på att informera om vad tandläkarna sätter i tänderna på folk. Det behövs ett tydligt regelverk liksom  uppföljning för att kontrollera att informationsansvaret uppfylls.  

Kompetensutveckling om fördelar och risker med olika material och kemikalier som används i tandvården behövs. Minst lika viktigt är att ta patientens oro på allvar.

För mer information
Ann-Marie Lidmark tel 070 7427957 eller epost lidmark@tf.nu

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag känner inte till någon som inte förbättrats efter att de avlägsnat ett material de upplever överkänslighet mot. Det gäller helt enkelt att lita på sig själv.
Ann-Marie Lidmark, ordförande Tandvårdsskadeförbundet