Jämlik tandhälsa

Report this content

Utredningen om jämlik tandhälsa välkomnas av Tandvårdsskadeförbundet. Vår erfarenhet är att tandvården i dag fungerar hjälpligt, men att många också  kommer i kläm av ekonomiska skäl, av okunskap eller på grund av särskilda behov som allergifria dentala material. För den nya utredningen är konsumentfrågan och tandläkare som del i folkhälsoarbetet viktiga aspekter som sällan tas upp när tandvården debatteras.

Tandvårdsskadeförbundet ger redan nu synpunkter till den nya utredningen i syfte att förbättra tandvården för alla och göra den mer jämlik även för dem med speciella behov. Bland annat gäller det dagens ekonomiska system, möjligheten att byta fyllningar eller korrigera felbehandling utan att patienten ska behöva betala hela kostnaden liksom regler för skadestånd. Det handlar således om ekonomi, delaktighet, konsumentfrågor och tillsyn. 

Vi föreslår därför att utredningen lägger stor vikt vid:

- dagens ekonomiska system som missgynnar de fattiga

- patientens behov av information för att vara delaktig i beslut om åtgärd

- konsumentens rättigheter i tandvården, vilket bl a bör gälla omgörning vid felbehandling, allergier mot material etc

- tillsynsfrågan som led i att göra tandvården mer jämlik och lika över landet

Tandvårdsskadeförbundet redovisar i brev till ordförande Veronica Palm angelägna punkter att ta upp i utredningen om jämlik hälsa. Se pdf-fil nedan

Tandvårdsskadeförbundet har företrätt patienter inom tandvården sedan 1978 och har därför lång erfarenhet av sådant som fungerat mindre bra och ser med tillförsikt fram emot resultatet av den nya utredningen. Den har förutsättningar att göra en total översyn av de gamla regelverken. 

Taggar: