Kan smärtan bero på infektion i käkbenet?

Report this content

Smärta i käke och ansikte kan orsakas av infektion i käkbenet och om "ruttnande" ben rensas bort tillfrisknar många.  För att ställa rätt diagnos och ge korrekt behandling krävs dock både utbildning och klinisk erfarenhet. Utbildning ges främst i USA och Tyskland och i dessa länder finns också käkkirurger som kan hjälpa patienterna att tillfriskna. I Sverige har vi ont om rätt kompetens.

Symtom som indikerar käkbensinfektioner är ofta kraftig smärta i käken och ibland kan smärtan stråla upp mot ögat, men även besvär i andra delar av kroppen kan uppträda. I vissa fall märks inga andra besvär än extrem trötthet och då talar man  om tysta infektioner. Det är svårt och ibland omöjligt att få rätt behandling i Sverige.

Tillfrisknar efter rensning av käkbenet
En del av Tandhälsoförbundets  (Tf:s) medlemmar har haft oförklarlig smärta i käken och ansiktet under många år.  Hittar de en tandläkare som kan diagnostisera och behandla käkbenet har i allmänhet besvären försvunnit.  (Se Siv Evebys berättelse) Hos dem som haft infektioner under lång tid krävs dock mycket kraftiga åtgärder  och en del har kvar vissa besvär resten av livet. 

- Vi efterlyser utbildning om diagnostisering och professioinell rensning av käkbenet för svenska tandläkare, säger Tf:s ordförande Ann-Marie Lidmark.  Det skulle minska lidandet hos våra medlemmar och samtidigt reducera utgifterna i hälso- och sjukvården. Många går i dag omkring med smärtor helt i onödan.

Forskningsstöd finns
Professorn och patologen Jerry Bouqout från USA har arbetat i flera årtionden med mikroskopering för diagnostisering av sjukdomar i käkbenet. Han har också skrivit flera hundra forskningsrapporter i ämnet plus böcker om diagnostik och behandling. Han är nu pensionär, men  fortfarande kan man skicka biopsier för analys till laboratoriet i USA. Liknande laboratorier växer nu upp runt om i världen.

Den tyska tandläkaren Johann Lechner har också arbetat för bättre diagnostisering, skrivit många forskningsartiklar och har precis som Bouqout fortbildat tandläkare. En del svenska patienter har fått hjälp av Lechner eller andra tyska tandläkare då sådan kompetens är svår att hitta i Sverige.

Fortbildning av svenska tandläkare behövs
Mycket få svenska tandläkare finns som kan diagnostisera och behandla käkbensinfektioner. Dessutom är detta ett kontroversiellt område, vilket gör att svenska tandläkare  kan vara alltför försiktiga i sin behandling. Om inte all infekterad benvävnad tas bort återkommer besvären efter en tid.

- Tf efterlyser därför kompetensutveckling av våra svenska tandläkare liksom av tjänstemän på IVO och Socialstyrelsen. Alltför många lider idag helt i onödan av kraftig smärta i käk- och ansiktsregionen inklusive andra besvär orsakade av ett ruttnande käkben.  

För mer information kontakta Tandhälsoförbundet
ordförande Ann-Marie Lidmark, tel 070 742 79 57

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Media

Media