Konsumentens rätt i tandvården måste stärkas

Report this content

Tandvården betalas av patienten/konsument med vissa bidrag från försäkringskassan eller landstinget. Trots det saknas lagstiftning om patientens rättigheter. Rena vilda västern råder inom tandvården inte bara vad gäller prissättningen. 

I sjukvården betalar patienten en mycket liten del av kostnaden. I tandvården är det tvärt om där betalar patienten merparten av kostnaden. Det gäller även kostnad för omgörning av exempelvis kronor och broar som patienten inte är nöjd med. Rotfyllningar som misslyckas betalar patienten också omgörning av.

Orättvisorna är stora och slår hårt mot mindre bemedlade personer som helt enkelt inte har råd att gå till tandläkaren och inte heller kan lita på att de får den vård de beställer.

För att få en jämlik tandvård måste den ingå som del i hälso- och sjukvården. Men det politiska modet för en sådan åtgärd saknas i dag. Då bör åtminstone konsumentens rättigheter stärkas hos tandläkaren. I dag saknar tandvårdspatienten helt konsumenträttligt skydd. 

Man köper alltså en tjänst av tandläkaren, men om tandläkaren gör något annat än jag beställt, levererar en felaktig produkt eller på annat sätt skapat en oönskad situation har patienten inga rättigheter. Köper jag en vara finns konsumentköplagen, men i fallet med tandläkaren finns ingen möjlighet till lagenlig rättelse.

Att låta tandvården ingå i den konsumenträttliga lagstiftningen är ett minimikrav. Tandvårdsskadeförbundet kommer att arbeta för ändrad lagstiftning så att även tandvården ingår i konsumentköplagen. 

 

 

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Harald Blomberg
harald@blakulla.net

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Taggar:

Prenumerera