Låt folk gratis byta dentala material de inte tål

Report this content

Den som är sjuk av sina dentala material, antingen det är amalgamfyllningar, metaller i kronor, broar eller titanimplantat, måste få byta materialet gratis. Det skriver Tandvårdsskadeförbundet med anledning av den pågående utredningen om tandvårdsförordningen och jämlik tandhälsa.

För den enskilde handlar det om mycket stora kostnader, som beror på felbehandling eller okunskap från tandläkarens och samhällets sida. En krona i metall som patienten inte tål kostade minst 7 000 kr att sätta dit. Omgörning och en ny helkeramisk krona mer än fördubblar patientens kostnader.

Är det verkligen rimligt att patienten själv betalar både själva åtgärden och dessutom omgörningen själv? Tandvårdsskadeförbundet anser att hela kostnaden ska täckas av den statliga tandvårdsförsäkringen och egentligen borde patienten få skadestånd för allt lidande. I dag är det ytterst få som får sådan ekonomisk hjälp ,trots att det handlar om flera procent av befolkningen.

Dagens regelverk otillräckligt
I dag finns regler för omgörning om man inte tål ett fyllningsmaterial (tandvårdsförordningens 6 och 7 §§). För att ens ha möjlighet att åtnjuta stödet måste patienten ha läkarintyg och hitta en tandläkare beredd att ta bort och göra om. Därefter överprövas både läkarintyg och tandläkarens förslag av tjänstemän på landstinget. Få  orkar med byråkratin och ännu färre får godkänt för omgörning.

Något regelverk för omgörning av implantat, tandställningar eller proteser finns inte. Det borde vara självklart att alla får möjlighet till omgörning om de inte tål det dentala materialet utan att själva behöva betala kostnaden. I den medicinska vården råder helt andra bestämmelser.

En del blir helt arbetsoförmögna
Biverkningar av dentala material orsakar symtom som extrem trötthet, värk i muskler och leder, minnesproblem, synförändringar, magtarmproblem, ångest med mera. Besvär som ofta leder till långa sjukskrivningar på grund av att doktorn inte förstår orsaken.

Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har i medeltal varit sjuka i 12 år innan de upptäckt att deras oförklarliga symtomen beror på de dentala materialen.  Förutom den enskildes lidande blir kostnaderna stora för den medicinska vården.

Borde vara en självklarhet att samhället betalar
─ Det borde vara självklart att alla som har besvär som misstänks bero på känslighet mot dentala material får sina kostnader täckta av den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen, säger Ann-Marie Lidmark ordförande i Tandvårdsskadeförbundet.  Ingen ska behöva betala tiotusentals kronor för att bli av med dentala material de inte tål.

Se mer om Tandvårdsskadeförbundets krav på förändring av regelverket 

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

tel 070 7427957

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Taggar: