Nytt nummer av Tf-bladet

Report this content

Tandhälsoförbundets tidning Tf-bladet kommer nu med nytt späckat nummer om hälsa. Läs om hälsovinster med B12-injektioner, om mobiler som löser ut  metaller från tandställningar och vilken sorts röntgen som behövs för att hitta infektioner i rotfyllda tänder. Eller läs om vikten av att basa kroppen.

- Hälften av mina amalgampatienter har haft nytta av B12-injektioner i höga doser, skriver  Ulrika  Åberg, som haft läkarpraktik i 28 år. Brist på vitamin B12 kan ge extrem trötthet, minnes- och koncentrationsproblem samt pirrningar och domningar i händer och fötter.

Många märker tydliga förbättringar redan efter några veckor om de får 10 milligram metylkobalamin tre gånger per vecka i muskeln eller under huden.

Att upptäcka infektioner
Tandläkare Maria Gibsand guidar läsaren om vad man ser och inte ser med olika röntgenmetoder.
- På OPG kan en rotfylld tand se fin ut. Med 3D-teknik kan man skala av lager efter lager och då upptäcker man att en stor del av de rotfyllda tänderna har tecken på infektion, förklarar hon.

Ny forskning om risker med mobilstrålning
Gert Brodén redovisar ny forskning som visar att strålning från mobiltelefoner löser ut nickel från tandställningar.

Han redogör också för professor Belpommes forskning som visar medicinska avvikelser hos elöverkänsliga personer. Det handlar främst om påverkan på immunförsvaret och ökat läckage genom blod-hjärnbarriären. Påverkan som kan mätas via specifika markörer i blodet.

En basisk kropp är friskare
Om försurat vatten och risk att man inte får i sig tillräckligt med mineraler berättar forskaren och terapeuten Ingegerd Rosborg. Hon redovisar flera exempel där folk tillfrisknat genom att basa kroppen med mineralrikt vatten och kosttillskott. 

 

Tf-bladet kan beställas

från Tandhälsoförbundet (info@tf.nu eller via telefon 08 428 92 42)

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för billigare, bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media