Patienten i tandvården rättslös

Report this content

I konflikt med tandläkaren saknar patienten rättigheter och ofta står ord mot ord och då har tandläkaren i sin profession ett klart övertag. Detta trots att patienterna betalar merparten av tandvården själva. Många med svag ekonomi kommer i kläm och kan stå med stora lån utan att tandhälsan påtagligt förbättrats

- Vi får många samtal från personer som satt sig i skuld för att förbättra tuggförmågan och hälsan, men där tandläkaren misslyckats eller varit oskicklig och kanske skapat fler problem än tidigare. Sällan finns hjälp att få från samhället, säger Ann-Marie Lidmark förbundsordförande i Tandhälsoförbundet. 

Felaktig eller misslyckad behandling får patienten i allmänhet betala själv liksom nödvändig omgörning. Sällan ges korrekt information om olika behandlingsalternativ till patienterna och många kan påbörja dyra behandlingar som de i efterhand kan ångra. Det gäller exempelvis rotfyllningar och implantat. 

Politiskt finns ingen diskussion om tandvårdspatienternas rättigheter eller den ojämlikhet som dagens bidragssystem ger upphov till. Politikerna fortsätter att lappa och laga utan att egentligen göra en ordentlig genomsyn och undersöka vilka hälsoekonomiska konsekvenser olika förslag får. 

Tandhälsoförbundet har i en egenitierad utredning föreslagit en rad åtgärder, men har förstås inte resurser att göra omfattande analyser av samhällskostnader. Sådana behövs både både vad gäller patientens rättigheter liksom avsaknad av rättigheter och de hälsoekonomiska konsekvenser av olika alternativ. Den nyligen publicerade utredningen "När behovet får styra" (SOU 2021:8) har inte beställt sådana analyser.  

Tandhälsoförbundet ser två alternativ:

1. Att tandvården ingår som del i hälso- och sjukvården med samma högkostnadsskydd

2. Att delar av Patientlagen läggs in i Tandvårdslagen och att överklagandemöjlighet ges samt att tandvård omfattas av Konsumenttjänstlagen. 

Vi ser fram emot en politisk debatt i denna fråga. Se mer på Tf:s hemsida där vi också länkar till några fallrapporter.

Till Tandhälsoförbundets hemsida om patienternas utsatthet i vården. 

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Media

Media