Patienten saknar rättigheter

Report this content

Inom tandvården finns inga som helst rättigheter för patienten. Felbehandling, insättning av material man inte tål och mycket mer är sådant som få tandläkare tar ansvar för. Patienten betalar både felbehandling och korringering själv.

Många som blir felbehandlade i tandvården blir desperata. De vill fortast möjligt åtgärda skadan för att hindra ytterligare problem med tänderna. Samtidigt som de inte vill gå tillbaka till den tandläkare som orsakat skadan då de saknar förtroende för denna person.
- Få anmäler tandläkaren som felat, säger Ann-Marie Lidmark ordförande i Tandhälsoförbundet. Det kan handla om att tandläkaren satt in ett material som patienten inte tål, rotfyllningar som inte blir bra eller skador på tänder bredvid den som behandlats. Exempel finns också där tandläkaren borrat bort amalgamfyllningar utan skydd för patienten, med allvarliga kognitiva skador som följd. 

Tandläkarna själva bör kunna stå för omgörning då de ska ha egna ansvarsförsäkringar enligt patientskadelagen (1996:799).
Enligt Tandhälsoförbundets erfarenhet är det få tandläkare som erbjuder omgörning kostnadsfritt. Om man som patient ska driva process mot tandläkaren måste man gå via allmän domstol, vilket är både kostsamt och tidsödande.

Möjlighet till skadestånd finns och går man hos folktandvården anmäls det till LÖV (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag). Tvist med privattandläkare anmäls till Privattandläkarnas förtroendenämnd.

Rättssäkerheten för patienter i tandvården måste stärkas. Flertalet betalar så gott som hela tandvården själva, men har alltså inga rättigheter om tandläkaren felar. Den som vill ha en second opinion får betala även det tandläkarbesöket själv. 

Till överenskommelse mellan tandläkare Konsumentverket
Se också information på Tf:s hemsida
Se diverse fallrapporter här

 

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård liksom för att patienter i tandvården ska ges lagstadgade rättigheter. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media