Riktlinjer för säker amalgamsanering

Vid borttagning av amalgamfyllningar måste kraftfulla försiktighetsåtgärder krävas. Vid all borrning i amalgamfyllningar frigörs stora mängder kvicksilverånga. Både patient och tandvårdspersonal kan få allvarliga förgiftningssymtom när de andas in ångorna. 

Många har fortsatt amalgam i tänderna och särskilt gäller det personer över 65 år. Till Tandhälsoförbundet ringer förtvivlade människor som blivit förgiftade hos tandläkaren då amalgamfyllningar tagits bort. Därför är det nödvändigt att Socialstyrelsen inför riktlinjer för hur en säker amalgamsanering ska gå till. 

Viktigt är att tandläkaren borrar så lite som möjligt i amalgamet. Helst ska bara några snitt göras med tunn och ny borr för att sedan lyfta ut amalgamet i bitar. Värmen som uppstår vid borrning ökar avgivningen av kvicksilverånga, vilket kan motverkas med vattnekylning. 

Kofferdam är ett måste då annars amalgampartiklar slungas in i kindslemhinnan. Aerosoler med kvicksilver sprids i tandläkarmottagningen och därför är det nödvändigt med väl fungerande sug inklusive ett särskilt och kraftfullt utsug under hakan på patienten. Det räddar både patient och tandvårdspersonal från alltför höga halter kvicksilverånga. 

MER FAKTA:

  • Se mer Tandhälsoförbundets hemsida www.amalgamsanera.nu
  • Att 80 % av den kvicksilverånga som man andas in tas upp i lungorna och förs vidare ut i kroppen via blodet är väl känt. 
  • Detsamma gäller det faktum att amalgamfyllningar alltid avger kvicksilverånga när man tuggar, dricker varm etc. 
  • Mer information om forskning om hälsorisker av amalgam finns på IAOMT:s hemsida
  • Mer information på Tf:s hemsida 
  • Patientberättelse som visar tillfrisknande efter amalgamsanering
  • Ett exempel på förgiftning i tandläkarstolen

Ann-Marie Lidmark
ordförande
Kontaktuppgifter: tel 0707427957 eller epost lidmark@tf.nu

Ring gärna Tf för information om tänder och hälsa:
08 428 92 42 (vardagar kl 10-13)

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media