Risk för fluorskador på barnens tänder

Fluor är skadligt för foster och små barn då tändernas emalj kan påverkas. Barnen ska absolut inte svälja fluortandkräm. De första tecknen på skador är vita fläckar på emaljen. Senare kan bruna fläckar och gropar uppstå. Då har emaljen försvagats och risk för kariesangrepp finns. 

Föräldrar bör vara uppmärksamma på risker med fluor i tandvården. I det nya Tf-bladet skriver Anette Thomsson om sina besvär då hon som barn hade fått fluorskador på grund av det kommunala dricksvattnet. Detta var i Kalmartrakten, men även andra områden i Sverige har höga fluoridhalter i berggrunden. Kontrollera halterna med kommunens miljönämnd. 

Anette fick allvarliga problem med bruna fula fläckar på tändenra och emaljskador. Det hjälpte inte att borsta tänderna noga kariesangreppen kom ändå som ett brev på posten. 

Först gick hon hos barntandvården, vilket var gratis. Som vuxen får hon emellertid hela tiden betala för sina emaljskador i form av kronor som behöver bytas efter en tid. 

- Jag tycker det är orättvist att jag ska behöva betala tandläkarräkningar när det faktiskt är det kommunala dricksvattnet som orsakat skadorna, säger Anette Thomsson. 

Mödrar behöver informeras bättre om riskerna för alltför mycket fluor under graviditeten. som förälder ska man också se till att barnet inte sväljer fluoridtandkräm. Känsliga individer kan snabbt komma upp i skadliga halter, Fluortabletter bör barnen inte få. 

Se mer artikeln i Tf-bladet

Ann-Marie Lidmark
ordförande
Kontaktuppgifter: tel 0707427957 eller epost lidmark@tf.nu

Ring gärna Tf för information om tänder och hälsa:
08 428 92 42 (vardagar kl 10-13)

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera