Skarp kritik mot de nya riktlinjerna för tandvården

Report this content

Tandhälsoförbundet har träffat representanter för Socialstyrelsen och framfört skarp kritik mot det förslag till nationella riktlinjer som tagits fram. Bland annat saknar förbundet riktlinjer för amalgamsanering, borttagning av tänder, infektioner inuti käkbenet och patientbemötande.

Tandhälsoförbundet (Tf) förde redan 2017 fram sina synpunkter till Socialstyrelsens arbetsgrupp. Nu har vi återigen haft kontakt med Socialstyrelsens tjänstemän och hoppas att ändringar görs i det slutliga förslaget. Vi hoppas ocså att det införs riktlinjer för patiencentrering i tandvården och vilken information tandläkaren är skyldig att ge patienten.

Märkligt är att Socialstyrelsen helt nonchalerat samtliga förslag till säkrare och bättre tandvård som Tf fört. Någon hänsyn har inte tagits till vi är den enda organisationen för patienter som skadats i tandvården. Våra kunskaper borde väga tungt.

Allergier, infektioner och avsaknad av tänder
Tf:s medlemmar har många och allvarliga besvär relaterade till material och behandling. Det handlar bland annat om allergier, oral galvanism och förgiftning. Ofta  är metaller, som kvicksilver och titan, inblandade.  

En del insjuknar på grund av infektioner i rotfyllda tänder och/eller käkben, som inte upptäcks i tid. Bettstörningar till följd av avsaknad av tänder är inte heller ovanligt. Tf:s medlemmar utsätts ofta för ett långt och onödigt lidande och blir därtill dåligt bemötta i vården.

Viktiga anledningar är Socialstyrelsens avsaknad av information om risker med amalgam, risker med flera olika metaller i kroppen, allergier och oupptäckta och obehandlade infektioner i tänder och käkben.

Socialstyrelsen blundar
Trots att det finns relativt mycket forskning om de ovan nämnda problemen har Socialstyrelsen inte tagit våra krav på allvar. Det leder till fortsatt lidande för känsliga individer så länge myndigheten tiger kan inte skadorna förebyggas. Tydliga direktiv plus kompetensutveckling behövs.

Tandhälsoförbundet föreslår beslut om riktlinjer för personligt skydd vid amalgamsanering, hantering av patienter som lider av allergier, anvisningar för provtagning, förebyggande av oral galvanism, adekvat information till patienten inför rotfyllningar och riktlinjer för att upptäcka och behandla infektioner inuti käkbenet. Behov av riktlinjer finns också för patientbemötande och patientinformation.

Se mer om evidens i tandvården här
Se mer om Tf:s åsikter om riktlinjerna för tandvården

Ann-Marie Lidmark
ordförande
Kontaktuppgifter: tel 0707427957 eller epost lidmark@tf.nu

Ring gärna Tf för information om tänder och hälsa:
08 428 92 42 (vardagar kl 10-13)

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Media

Media