Ta patienten på allvar

Report this content

Tandvård och sjukvård behöver närma sig varandra samtidigt som vården måste ta patienterna på allvar. Detta visar tydligt resultatet av omfattande intervjuer som Hälsolabb i region Värmland gjort. Vid ett möte med Sveriges kommuner och regioner kände flertalet deltagande organisationer igen sig och vill nu att man i hälso- och sjukvården går från ord till handling för att skapa en vård anpassad efter individen.

Tandhälsoförbundet (Tf) har många medlemmar som söker sig till alternativ vård för att de helt enkelt inte får någon behandling eller ens blir lyssnade på i den konventionella vården. Om provsvaren inte ger stöd för en diagnos är man helt enkelt inte välkommen.

Tf har många sådana exempel där man borde ha lyssnat på patienten. Det hade besparat individen många års lidande och samhället hade minskat sina utgifter för sjukvård, provtagning och sjukersättning. Nedan ger vi några sådana exempel som inte borde få förekomma. 

En kvinna från Värmland fick titanimpantat och ovanpå det en metallkeramisk bro. Omedelbart började det spänna i käkarna och efter en kort tid fick hon smärta i ansiktet, kraftigt ökad salivavsöndring, svårighet att äta, tala och le. Under fyra års tid undersöktes hon av tandläkare och neurologer, men ingen hittade något fel trots att hon hela tiden hänvisade till att problemen startade med insättning av bron och att hon ville ta bort den. Trots kontakt med flera tandläkare hittade hon ingen som var villig att ta bort bron. 

Först efter kontakt med Tf fick hon en tandläkare som tog bort bron och hon tillfrisknade så gott som omedelbart. Resultatet blev fyra års lidande helt i onödan och höga kostnader för samhället i form av provtagningar och besök hos specialisttandläkare och läkare.

Rotfyllda tänder är ett annat problem som sällan uppmärksammas i den konventionella vården och det kan vara svårt och ibland omöjligt att hitta en tandläkare som är villig att extrahera (ta bort) tanden trots synliga problem vid tandroten. Anledningen är att Socialstyrelsen i sina riklinjer säger att rotfyllningar som krånglar i första hand ska göras om. 

En kvinna från Östersund uppsökte vården under närmare tre år utan att få hjälp. Hennes besvär började med att en tand dog och tandläkaren gjorde en provisorisk rotfyllning. Det kändes aldrig bra i tanden och hon bad tandläkaren ta bort den. Istället blev hon remitterad till käkkirurger, men ingen hittade något fel. Hon uppsökte själv flera tandläkare för att få tanden borttagen, men ingen ville uppfylla hennes önskan. 

Så småningom började organ efter organ att svikta. Hennes läkare förstod allvaret, men hade inget förslag till behandling. Nu kontaktade hon Tf som hänvisade till en tandläkare med mycket stora kunskaper om käkbensinfektioner. Den döda tanden togs bort och käkbenet rensades noga från den pågående infektionen och patienten återfick hälsan. 

Att ta patientens oro på allvar är kanske det viktigaste för att förbättra folkhälsan. De allra flesta känner sin egen kropp bättre än både doktorn och tandläkaren och att bara vifta bort patientens oro är inte förenligt med modern lagstiftning om patientnära vård. Patienten i centrum skulle bespara samhället stora kostnader. Exemplen ovan är bara två i raden av felbedömningar som vårdgivare gör.

Det behövs attitydförändringar och större ödmjukhet inför individernas olikheter. Låt patienten styra vården istället för diagnosen och ofullständiga provsvar. 

Läs mer om våra medlemmars erfarenheter av hälso- och sjukvården på Tf:s hemsida under min historia

För mer information för dig som patient se www.tf.nu eller ring telefon 08 428 92 42

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Media

Media