Tandimplantat i Zirkonia är bra och hållbara

Report this content

Alltfler sätter in implantat då de egna tänderna blivit utslagna eller infekterats. Tandhälsoförbundet rekommenderar implantat av Zirkonia, eftersom materialet är vävnadsvänligt, hållfast och snyggt. 

Tandhälsoförbundet får  många frågor om dentala material och det blir allt vanligare med frågor om käkimplantat för att ersätta borttagna tänder.  Vi rekommenderar implantat av Zirkonia av flera skäl. Zirkonia är ett mycket hårt och hållfast material i samma färg som tänderna och ger sällan upphov till periimplantit det vill säga infektioner runt implantaten. 

Andra fördelar är att Zirkonia varken leder värme, kyla eller ström och korrossionen är därför minimal. I Sverige erbjuder dock få tandläkare detta material och som patient får man sällan reda på ens att detta alternativ finns. Inte ens sjukvårdsupplysningens 1177.se ger sådan information.

Allergi och galvaniska strömmar

En del personer är allergiska mot titan och ska därför inte ha detta  material. Andra kan få spänningar mellan titanimplantatet och andra metaller som tänderna är lagade med. Det gäller exempelvis guld och amalgam. (Se mer här)

Precis som båtar i saltvatten uppstår galvaniska strömmar i munhålans saliv mellan olika metaller, vilket kan leda till kraftig korrossion. Titanjoner och/eller nanopartiklar av titan har upptäckts runt olika kroppsimplantat inkusive tandimplantat. Så småningom transporteras titanet till naglarna och ett tecken på titanförgiftning är därför gulaktiga naglar och man kan också i nagelklipp mäta förhöjda titanhalter. 

För dig som är patient kontakta Tandhälsoförbundet för mer information via telefon 08 428 92 42 (kl 10-13) eller fragor@tf.nu.

För mer information till journalister och tandläkare kontakta: Tandläkare Noran de Basso (som också är sekreterare i den nya Akademien för keramiska material). Tel 070-332 27 76 eller tandläkare Bobbie Beckman via mail bobbiebertilrobert@gmail.com som skrivit artikeln som finns som pdf nedan.


 

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Media

Media