Tandvården måste bli mer jämlik, skriver Tandhälsoförbundet

Report this content

En del har bra tänder andra dåliga. Vilken kategori man hamnar i beror inte bara på om du borstar tänderna eller inte. Det handlar framför allt om matvanor och ärftliga förutsättningar.  Kostnaden för tandvården är ojämlik och orättvis för den som från början har dåliga tänder. Tandhälsoförbundet (Tf) anser att tandvården ska ges på samma villkor som sjukvården. Då minskar åtminstone de ekonomiska orättvisorna.

Karies är inte alltid den enskilda individens fel. Många andra orsaker finns också som man själv inte kan råda över. 

Om mamman under graviditeten har D-vitaminbrist försämras fostrets tandanlag och barnet kommer att få tunnare emalj och därmed ökad risk för karies. Näringsfattig kost och livsmedel med lågt tuggmotstånd när man är liten ökar risken för karies och behov av tandreglering.

Vad som händer i fosterstadiet eller under barndomen har individen inte rådighet över och detsamma gäller ärftliga faktorer.

Gratis barntandvård hjälper inte vuxna

Barntandvården är visserligen gratis, men vad hjälper det i vuxen ålder. Personer som tidigt får besvär med karies betalarunder sin livstid miljontals kronor till tandläkarna. Det handlar om att laga hål, att dra ut eller rotfylla infekterade tänder, att göra kronor, broar, implantat samt hel- och delproteser.

Andra som har lyckan att slippa karies betalar kanske några tusenlappar per år för undersökning och eventuell tandhygienistbehandling. Lagning av något enstaka hål kan också omfattas av den kostnaden.

Dåliga förutsättningar under barndomen och/eller ärftliga problem kan delvis överbryggas om man som vuxen är noga med tandvård och kost. Framtidens tandläkarräkningar kommer ändå bli högre för den som tidigt fick problem med tandhälsan. Det borde inte belasta individen i ett jämlikt samhälle.

Stora ekonomiska orättvisor

Ekonomiskt  är tandvården djupt orättvis och förföljer en livet igenom. Den som har mycket karies och andra problem  känner sig ofta utpekad som slarvig med tandborstningen och kosten. Det är precis som om man får skylla sig själv att kostnaderna blir höga. Så är det inte för andra sjukdomar.

Den som får höftartros  får utan kostnad ett höftimplantat, men den som har förlorat en tand måste betala implantatet själv. Den som får diabetes på grund av livsstilsproblem behöver inte betala vård och medicin själv.

Ännu tydligare är det med personer som ska genomgå operationer som kräver bakteriefrihet. Att ta bort infekterade tänder görs inom ramen för sjukvården och är så gott som gratis. Men när patienten ska ersätta de förlorade tänderna efter operationen då kostar det enligt tandvårdens taxa. Det kan handla om behov av flera implantat inklusive kronor och broar.

För den som haft oturen att drabbas av stora problem med tänderna finns visserligen ett högkostnadsskydd, men någon ”gratistandvård” är det inte tal om.  Patienten betalar alltid en viss andel av tandvården själv och det kan handla om hundratusentals kronor.

Låt tandvården bli del i sjukvårdens högkostnadsskydd

Tandhälsoförbundet anser att tandvården ska ges på samma villkor som sjukvården. Det ska helt enkelt inte kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn. Hur tandvården har hamnat utanför välfärdssystemet är obegripligt.

Med tanke på den stigmatisering många upplever är speciallösningar för dem som har mycket problem inte en bra lösning. Tandvård till alla på lika villkor som i sjukvården är den enda lösningen.

Flera partier har uttalat stöd till en sådan reform, liksom LO, Funktionsrätt Sverige och de olika pensionärsorganisationerna. Kostnaden har beräknats till omkring 6 miljarder kronor, vilket är en liten del i i statens kostnad för sjukvården, som handlar om tresiffriga belopp.

Ändå har vi inte sett några politiska steg i den riktningen. Vad är problemet? Det är dags för politisk verkstad och samarbete mellan partierna i denna viktiga jämlikhetsfråga.

Ann-Marie Lidmark
ordförande
Kontaktuppgifter: tel 0707427957 eller epost lidmark@tf.nu

Ring gärna Tf för information om tänder och hälsa:
08 428 92 42 (vardagar kl 10-13)

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Media

Media