Titanimplantat korroderar och kan orsaka sjukdom

Report this content

Implantat av titan kan orsaka allergi eller andra sjukdomsbesvär då implantatet korroderar och utlöser metaller i form av joner eller partiklar. Tidigare trodde man att titan var helt inert men modern forskning visar att så inte är fallet. 

Tandhälsoförbundets (Tf) har länge varnat för titanimplantat i käkbenet då många av våra medlemmar inte tål metallen. De kan vara allergiska och få hudutslag, extrem trötthet, hjärtbesvär och  mycket annat. Korrosionen orsakar också galvaniska strömmar och kan ge upphov till bland annat ansikts- och käksmärta, huvudvärk och ökad salivutsöndring.

Modern forskning ger Tf rätt
Modern forskning visar allt tydligare riskerna med titan och andra metaller i munhålan. Av en reviewartikel från 2018 framgår att man alltid hittar titanjoner och nanopartiklar av titan runt implantaten  och i saliven. 

Tidigare trodde man att titan och legeringar med hög halt titan var ett inert material som inte läckte några metalljoner till omgivningen. Forskningen visar dock att titanimplantat i munhålans tuffa miljö korroderar och att galvaniska strömmar kan uppstå dels på grund av den svaga elektrolyt som saliven utgör och dels om där finns andra metaller som interagerar med titanet. 

Zirkonia bättre alternativ
Tf  rekommenderar istället implantat av Zirkonia som är en keram och har bättre egenskaper än metaller. Zirkonia leder varken ström, värme eller kyla och är vitt och ser därmed snyggar ut än det metallfärgade titanet. 

Till reviewartikeln från 2018
Till Tf:s hemsida 
Till fallrapport, youtubefilm
Till fallrapport, -tf:s hemsida

Ann-Marie Lidmark

ordförande

lidmark@tf.nu
tel 070 7427957 

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård samt att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvården. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Taggar:

Media

Media