Uppmaning från Tandhälsoförbundet: Ta patienten på allvar

Report this content

I dag tas patienter i tandvården inte på allvar då de kopplar sina besvär till dentala material, trots att de ofta förbättrar hälsan efter sanering. Klinisk uppföljning av hälsoriskerna med dentala implantat och fyllningar behövs med särskild uppmärksamhet på metaller. 

Att lyssna på patienten och ta denne  på allvar behövs både i den allmänna hälsovården och tandvården. Tandhälsoförbundet (Tf) får många samtal från personer som insjuknat av sina titanimplantat, kronor, broar eller tandfyllningar och tillfrisknar när de tas bort.

Oftast handlar det om känslighet mot metaller eller att personen i fråga har alltför många olika metaller i kroppen. Forskning finns som visar på risker, men ändå tas detta inte på allvar i vården. Snarare hånas patienterna och betraktas som inbillningssjuka.

Utveckla svensk provtagning
En anledning är att konventionella prover sällan visar att något är fel. Möjlighet att ta prover som visar allergi  mot metaller finns (Melisa-test) och metaller kan också mätas i avföring, hårprover och nagelklipp hos svenska och europeiska laboratorier.

Att öka kunskaperna om sådan provtagning skulle kunna förbättra diagnostiken radikalt. Tf efterlyser uppföljning av dentala material från hälsosynpunkt och att ett biverkningsregister värt namnet skapas. 

En nyligen publicerad forskningsartikel visar på riskerna med titanimplantat och forskarna pekar också på känslighet mot legeringsmetallen vanadin. Vilken kunskap om detta finns i den svenska vården?

Tf:s uppfattning är att känsliga individer blir sjuka helt i onödan  då de får in metaller i kroppen de  inte tål. Och sjukdomstid kan bli långvarig om de inte får rätt diagnos. Kostnaderna för samhället är uppenbara. 
 

Se fallrapporter här:
http://www.tf.nu/min-historia/sjuk-av-metaller-i-tanderna
http://www.tf.nu/min-historia/metallerna-orsakade-strommar


Ann-Marie Lidmark

ordförande
lidmark@tf.nu

tel o70 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård och att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvården. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Taggar:

Prenumerera