Varför ingår inte tandvården i välfärden?

Report this content

Nog är det är märkligt att tandvården inte ingår i välfärden. Många tvingas ta lån för att laga tänderna eller för att sätta in implantat. Så är det inte om man blir sjuk i en annan del av kroppen. Det borde inte kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn. 

Ordningen är märklig när man får kostnaden för ett höftimplantat betalat av landstinget, men implantat i käkbenet får man betala själv. Den som röker och förstör hälsan får nödvändig sjukvård så gott som gratis, men har man dåliga tänder måste man betala merparten av tandvårdskostnaden själv. 

Jämlik tandvård måste bli en valfråga 
Bland Tandhälsoförbundets medlemmar finns personer som betalat flera hundra tusen kronor själva för att få tänder som de kan tugga med. Det finns ett högkostnadsskydd i tandvården, men för den enskilde patienten blir priset ändå högt. 

Var finns den jämlika tandvården? Ska det verkligen i Sverige synas om man är fattig eller rik i munnen? Tandvården är en politisk fråga som borde vara högaktuell nu inför valet. 

Är kostnaden verkligen problemet?
Kostnaden för att integrera tandvården i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd är beräknad till omkring 6 miljarder kronor. Det är samma storleksordning som den borttagna värnskatten eller nuvarande RUT-avdrag.

Kostnader som riksdag och regering anser att svenska folket har råd med, men några ynka miljarder till att skapa en mer jämlik tandvård är politikerna inte beredda att besluta om.

Tandhälsoförbundet uppmanar nu riksdagspartier och politiker att stå upp för en jämlik tandvård. Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn och inte heller mer att få ett implantat i käkbenet än ett i höften eller knäet. 

Ann-Marie Lidmark
ordförande
Kontaktuppgifter: tel 0707427957 eller epost lidmark@tf.nu

Ring gärna Tf för information om tänder och hälsa:
08 428 92 42 (vardagar kl 10-13)

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Media

Media