Doktorn hittar inget fel - kan det vara tänderna

När doktorn inte hittar något fel kan orsaken finnas i tänderna. I första hand handlar det om starka galvaniska strömmar som bildas mellan olika metaller i tändernas fyllningar. Även titanimplantat kan bidra till den orala galvanismen.

En del upplever starka strömmar i munnen när tungan kommer i kontakt med de olika materialen. Metallsmak är inte ovanligt.

- Vanliga symtom är extrem trötthet, värk i muskler och leder, gruskänsla i ögonen eller dimsyn, hjärtklappning och yrsel, berättar Ann-Marie Lidmark Tandvårdsskadeförbundets ordförande. Det handlar om störningar av kroppens biokemi, elektriska system och ibland i kombination med allergier mot metallerna.

Galvaniska strömmar mellan metaller
Strömmarna uppstår på grund av stora skillnader i normalpotential mellan metallerna. Om man till exempel har titan och guld blir strömmarna extra starka då titan har en normalpotential på -1,63 V och guld har en på +1,5 V. Men även potentialskillnaden mellan titan och amalgam är relativt stor.

Av den anledningen ska flera metaller inte finnas i samma mun. Ändå kan sjuka människor ha amalgam, guld, titan och kanske ännu fler metaller utan att tandläkare eller läkare funderar över detta. Även smycken och tatueringar innehåller metaller som kan påverka. 

- Det är inte ovanligt att folk ringer till Tandvårdsskadeförbundet och säger att deras problem uppstod då de fick ett titanimplantat, säger Ann-Marie Lidmark.

Ökad sjukdomsrisk 
Kanske hade de tålt implantatet om de inte haft andra metaller i tänderna. Forskning visar att risken ökar om man har tre eller fler metaller i kroppen.

Socialstyrelsen har länge rekommenderat att man inte ska sätta in guld om det finns amalgam. Några restriktioner när det gäller implantat finns emellertid inte, enligt Ann-Marie Lidmark. 

Tandläkare och läkare behöver få bättre kunskaper om hur metaller påverkar kroppen och hur de galvaniska strömmarna uppstår. Socialstyrelsen bör ge rekommendationer om vad som gäller i ett av sina meddelandeblad.

Sök sjukdomsorsaken i tänderna
Den som känner sig väldigt sjuk utan att doktorn hittar något fel kanske kan finna orsaken i tändernas fyllningar.
- Många äldre som får titanimplantat har amalgam i en del tänder, vilket kan ställa till problem, konstaterar Tandvårdsskadeförbundets ordförande. I värsta fall har de också guld

Oral galvanism är ingenting att skratta åt. Kroppen är ett elektriskt system och det vore konstigt om inte de kraftiga strömmarna påverkade välbefinnandet. Därtill kommer eventuella risker för allergier.

Till forskningsrapporten

För mer information kontakta Ann-Marie Lidmark tel 070 742 7957

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar