Evidensbaserad vård bara då det passar

Varför kontrollerade inte Karolinska Sjukhuset och landstinget i Stockholm att den nya värdebaserade vården var ordentligt beforskad. I andra sammanhang hänvisar man ofta till att vården ska vara evidensbaserad och åtminstone Tandvårdsskadeförbundets krav bemöts ofta av detta argument, trots att det gällande amalgam finns hur mycket forskning som helst som visar förbättringar vid fyllningsbyten. 

Den nya  värdebaserade vården som ska tillämpas på Karolinska sjukhuset missgynnar de riktigt sjuka patienterna, visar ny forskning. Vad driver ett landsting att införa en sådan vård och dessutom till riktigt höga kostnader? Är politiker och tjänstemän sol-och-vårade eller  finns starka ekonomiska intressen i detta? 

Tandvårdsskadeförbundet får ständigt höra att behandlingsmetoder för amalgam- och kvicksilverskadade inte är evidensbaserade, trots att det finns mängder av forskning som visar goda resultat när dentala material patienten är känslig för tas bort. Nya Karolinska Sjukhusets värdebaserade vård kommer ytterligare att missgynna våra medlemmar. 

Tandvårdsskadeförbundet har sedan början av 2000-talet anfört att just amalgamsanering och behandling av denna patientgrupp ska evidensbaseras. Myndigheterna svarar att ”det är inte aktuellt nu” eller att hälso- och sjukvårdslagen reglerar även den vården.

Anledningen från förbundets sida är att många tandläkare i dag felaktigt borrar i amalgamet, vilket medför skyhöga halter av kvicksilverånga. Flera medlemmar har av den anledningen blivit sjukare av amalgamsanering.

Istället för att sammanställa forskning och se till att evidensbasera metoderna har Socialstyrelsen helt tagit bort de allmänna råd som tidigare fanns gällande amalgampatienter och Arbetsmiljöverket har tagit bort de råd som tidigare fanns för arbete med kvicksilver i tandvården.

När det gäller Karolinska Sjukhuset tycks det helt OK att strunta i allt vad evidens heter och i  blindo satsa på ett nytt och dyrt system som uppenbart inte alls är beforskat.

Tandvårdsskadeförbundet vill belysa att hälften av den vuxna befolkningen fortfarande har amalgam i tänderna, vilket läcker kvicksilver dygnet runt. De nyligen invandrade har i huvudsak amalgam och kvinnorna är oftast i barnafödande ålder.

Information till vården inklusive tandvården måste öka om amalgamets och kvicksilvrets egenskaper. Det hjälper inte att nytt amalgam är förbjudet att användas.

Fosterskador kan förekomma vid amalgamarbeten under graviditeten och kvicksilver är dessutom känt för att trigga epigenetiska skador, dvs tungmetallen har förmåga att sätta på oönskade gener exempelvis åtminstone en av dem som misstänks ge autism. Varningar måste således utgå till vården inklusive barnmorskor och tandläkare.

Andra allmänna symtom vid kvicksilverförgiftning eller allergi är extrem trötthet, dimmsyn och tunnelseende, värk i muskler och leder. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att folk som varit sjuka en längre tid och där läkarna inte hittat några avvikande labb-värden ofta förbättrar hälsan efter korrekt gjord amalgamsanering.

För känsliga individer kan det räcka med en eller två amalgamfyllningar. Förbundet anser att en del av dagens sjuklighet fortfarande beror på amalgamfyllningar i tänderna. Det är hög tid för politiker och myndigheter att återigen ta tag i denna fråga.

Mer information

Ann-Marie Lidmark tel 0707427957
Sjuka medlemmar finns som är beredda att prata med media. 

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar