ADR order, 0,3 MSEK

Report this content

Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har erhållit en order om 0,3 MSEK från Abbiati Casino Equipment S.r.l. Förväntad leverans under mars och april 2021. Totalt kommer ADR enheter för 0,5 MSEK att levereras under samma period.

Ordern gäller ADR enheter till den oreglerade Onlinemarknaden med en allt växande mängd spelstudios. Tangiamo har kommit långt i processen att som första företag ha en certifierad ADR produkt för den reglerade Onlinemarknaden och siktar på produktgodkännande under april 2021. Under tiden fortsätter Tangiamo att leverera till nya spelstudios och befästa sin position i en ny och växande nisch inom gambling.

Om Abbiati
Abbiati är en global leverantör av casinoutrustning med säte i Italien. Förutom livebord och kringutrustning är Abbiati mest kända för sina rouletthjul som anses vara bland de bästa i världen. Abbiati släppte i början av april 2020 en produktlinje enbart för online där Tangiamos ADR enhet säljs både separat och som delsystem till Abbiatis egna bord.

ADR är en tärningsshaker med automatisk identifiering av utfallet. Produkten används som delsystem i spelbord och onlineapplikationer.

 

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-16 kl 12:35

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar