Distributör i Dominikanska republiken & Puerto Rico

Report this content

Tangiamo har kommit överens med Grupo Caribant S.R.L om ett exklusivt distributionsavtal för Dominikanska republiken & Puerto Rico. I och med detta lägger Caribant en order på ett Crystal SicBo som demobord för ca 0,5 MSEK för leverans under Q4. Caribant kommer även ta kostnaden på ca 0,5 MSEK för produktlicensering av Crystal plattformen, leverantörsgodkännande för Tangiamo och övriga juridiska kostnader i samband med etableringen.

Grupo Caribant S.R.L är en privatägd leverantör av spelutrustning till Casino och spelhallar i Dominikanska republiken med säte i Santiago. Huvudverksamheten är försäljning av spelutrustning samt efterföljande serviceavtal. Caribant driver även ett 40-tal spelhallar under varumärket Star Sport och hanterar service av Casinoutrustning på kryssningsfartyg i Karibien.

För Tangiamo följer detta strategin att driva försäljning i upparbetade försäljningskanaler där distributören både har track record och kapacitet att introducera en ny produkt på marknaden.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-08-28 kl. 23:45.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar