Exklusivt avtal för slotmaskiner med Grupo Caribant i karibien

Report this content

Tangiamo fördjupar samarbetet med Grupo Caribant och utvecklar en ny produktplattform för slotmaskiner vilken bygger på Tangiamos befintliga teknik.

Caribant får exklusiv rätt att distribuera Tangiamos slotmaskiner i Dominikanska republiken och Puerto Rico under förutsättning att de köper för minst 0.55 MEUR år 1 samt för 1 MEUR årligen för år två och framåt. Caribants intention är att på kort tid byta ut en standardslotmaskin som finns i samtliga spelhallar på marknaden. Caribant kontrollerar idag ca 25 % av den dominikanska marknaden om totalt 2000 spelhallar.

I ett första steg så kommer två produkter att levereras som prototyp för att genomgå ett kortare test hos kund. Givet lyckat test inleds licenstillverkning genom Caribant för den dominikanska marknaden. Tangiamo levererar då själva systemlösningen, medan Caribant står för standardkomponenter och slutmontage. Tangiamo följer därmed den uttalade strategin att driva försäljning i upparbetade försäljningskanaler där distributören både har starkt track record och kapacitet för att introducera en ny produkt på marknaden.

I och med den här affären börjar Tangiamo att erbjuda slotmaskiner med sitt unika och väletablerade ADR system, Dominikanska republiken kommer att agera show room och underlätta försäljning i Latinamerika. Diskussioner har ur detta inletts med Tangiamos distributör Blue Technology i Macau om produktlicensiering för reglerade marknader och en tidigare introduktion på oreglerade marknader.

Grupo Caribant S.R.L är en privatägd leverantör av spelutrustning till Casino och spelhallar i Dominikanska republiken med säte i Santiago. Huvudverksamheten består i försäljning av spelutrustning samt efterföljande serviceavtal. Caribant driver även ett 40-tal spelhallar under varumärket Star Sport och hanterar service av casinoutrustning på kryssningsfartyg i Karibien.

Automatic Dice Recognition, ADR, är ett system som automatiskt identifierar utfallet från tärningsspel i en shaker. Tangiamo säljer ADR både som en del av egna produkter som t ex Crystal SicBo och slotmaskiner, men även som ett delsystem till andra leverantörer av spelbord. Tangiamo har idag ca 95% av marknaden i Macau inom segmentet.

För mer information vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-09-12 kl. 15:10.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar