Följdorder från Online

Tangiamo har fått en ny order från Abbiati på 0,3 MSEK för leverans 2020. Ordern gäller ADR enheter för online och innebär att online aktörer börjar byta ut sina manuella dice shakers till Tangiamos helautomatiska. Som kommunicerats tidigare är onlinemarknaden intressant både för sin storlek och med årlig tillväxt på 25-30%.

Abbiati är en global leverantör av casinoutrustning med säte i Italien. Förutom livebord och kringutrustning är Abbiati mest kända för sina rouletthjul som anses vara bland de bästa i världen. Abbiati släppte i början av april en produktlinje enbart för online där Tangiamos ADR enhet säljs både separat och som delsystem till Abbiatis egna bord.

Generic ADR är en tärningsshaker med automatisk identifiering av utfallet. Produkten används som delsystem i spelbord och onlineapplikationer.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-07-10 09:35.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar