Föreslagna förändringar i styrelsen

Report this content

I och med den riktade emissionen i augusti och nya ägarförhållanden tar styrelsen och ledningen möjligheten att växla upp bolagets potential genom att förstärka styrelsen med individer som har stor erfarenhet av den typ av tillväxtresa Tangiamo står inför. Kallelse till extra bolagsstämma för att hantera föreslagen förändring kommer separat.  

Förslag
Styrelsen för Bolaget föreslår:

 •  Nyval av Staffan Hillberg som styrelseordförande
 •  Nyval av Hans Jacobsson som styrelseledamot

Det innebär att Jan Bengtsson och Mats Nordahl lämnar styrelsen.

Jan Bengtsson har varit styrelseordförande sedan 2006 och drivit Tangiamo som ett utvecklingsbolag fram till 2017 då bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market. I och med rekryteringen av Linh Thai som VD har målet varit att stöpa om organisationen med större fokus på tillväxt. Jan Bengtsson, samt styrelse och ledning, anser nu att bolaget har rätt möjligheter att växa med en stärkt kassa och med en ny organisation på plats med Linh Thai som VD. Jan Bengtsson kommer att fortsätta som Linh Thais mentor.

I närtid sker introduktion av Gaming Bridge på G2E i Las Vegas, lansering av det nya produktbenet Slot machines samt Sports betting och Arcade games på nuvarande Crystal plattform. Styrelsen och Ledningen anser att den kompetens de nya styrelsemedlemmarna tillför kommer att ha en stor positiv inverkan på Tangiamos fortsatta utveckling.

Staffan Hillberg och Hans Jacobsson har tidigare drivit ett flertal internationella tillväxtbolag genom både expansion- och noteringsfas, exempelvis så har de tillsammans arbetat med Zinzino som gått från 20 till 700 MSEK under deras tid. Bägge två har erfarenhet från att ha arbetat med egna produkter och distributionsnätverk.

Staffan Hillbergs nuvarande uppdrag:

 •  Heliospectra, Styrelseledamot (tidigare VD)
 •  Zinzino, Styrelseledamot
 •  Luxbright, Styrelseledamot
 •  Greenbyte, Styrelseledamot
 •  Wood & Hill Investment, VD 

Hans Jacobssons nuvarande uppdrag:

 •  Zinzino, Styrelseordförande
 •  Alvestaglass, Styrelseordförande
 •  Rootfruit, Styrelseledamot (tidigare VD)
 •  Superfruit, Styrelseordförande
 •  Beijing 8, Styrelseledamot För mer information vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar