Första serieorder från TCS Macau i linje med ramavtal, ordervärde ca 1,2 MSEK

Report this content

Tangiamo har idag mottagit en första serieorder om ca 1,2 MSEK från TCS John Huxley på ADR system. Leverans inom 6-8 veckor. Orden faller inom det löpande ramavtal som tecknas i juni 2019.

Ramavtalet innebär både försäljning av nya enheter och reservdelsförsörjning under 7 år till ett värde av minst ca 1 – 3,5 MSEK årligen. I juni 2019 la TCS en order på 20 enheter för test och utvärdering hos kund, vilket föll ut väl. Produkten befinner sig nu i en leveransfas där ca 500 enheter kommer att bytas ut i närtid och sedan kontinuerligt var tredje år.

TCS John Huxley är en ledande tillverkare och leverantör av kasinoutrustning. Produktportföljen består både av produkter som rouletthjul, spelbord och tillbehör men TCS har även en stor serviceorganisation globalt.

Automatic Dice Recognition, ADR, är ett system som automatiskt identifierar utfallet från tärningsspel i en ”shaker”. Tangiamo säljer ADR både som en del av ett spelbord, t ex Crystal SicBo eller ett live bord, men även som ett delsystem till andra leverantörer av spelbord. Idag har Tangiamo ca 95% av marknaden i Macau och produkten har blivit godkänd för marknaden i Singapore.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-08-19 kl. 21:30.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar