Första slotorder i Afrika, 0,2 MSEK

Report this content

Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har erhållit en order om 0,2 MSEK från Pefaco International-ägda Lydia Ludic i Burundi avseende en DiceRoulette slotmaskin. Förväntad leverans under Mars 2021.

Trots en delvis nedstängning i Burundi väljer Lydia att utveckla sitt största casino med nya produkter. Tangiamos slotmaskiner har multiplayer funktion och har en synlig fysisk slumpgenerator till skillnad från de helt skärmbaserade single player slots som har varit populära under tidigt 2000-tal tills idag. Vid bra utfall kan 20% av ett casinos slots bytas ut när en modell med högre omsättning kommer ut på marknaden. En typisk serieorder skulle innebära 1– 4 MSEK per casino.

TNG Slot är Tangiamos senaste produktplattform och började säljas 2020 med en viss försening vid lansering pga covid-19. Tidigare hade Tangiamo kunder i Karibien och Ryssland som testade produkten hos kund, nu även i Afrika hos Lydia Ludic. I Dominikanska republiken befinner sig produkten närmast serieorder.

Tangiamo har en uttalad strategi att expandera på de central- och östafrikanska marknaderna vilka visar på en stark tillväxt med stora populationer och en växande köpkraft. Burundi är ett bra fotfäste för en fortsatt expansion i Tanzania och Kenya, vilka är de största marknaderna i Östafrika.

Om Tangiamos ramavtal med Lydia Ludic
Tangiamo och Lydia Ludic signerade ett ramavtal år 2019 med syfte att förenkla Lydia Ludics inköp av premiumutrustning till både befintliga casinon och för nya marknader. För Tangiamo innebär det att när ett spelbord ska bytas ut, eller en ny avdelning ska öppnas, så är Tangiamo så kallad Preferred Supplier och godkänd av moderbolaget Pefaco International PLC där respektive regionchef kan beställa direkt, vilket innebär en smidigare process för båda parter. Det i sig sänker införsäljningströsklar som annars kan finnas, vilket därmed skapar rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Om Lydia Ludic
Lydia Ludic ägs av Pefaco International PLC, med säte på Malta, och finns representerade i 9 länder med cirka 900 casinon och Gaming Halls. Merparten av verksamheten finns i Västafrika men Lydia Ludic har en uttalad ambition att fortsätta expandera inom Afrika och även Latinamerika.

 

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-09 kl 11:35.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar