Förtydligande avseende tidigare pressmeddelande

Bolaget har mottagit frågor kring tidigare pressmeddelande idag som beskrev att ledningen avyttrat aktier.

Thai förvärvade 39 300 aktier via sin kapitalförsäkring under måndagen den 6 juli. Avyttringen som beskrevs i tidigare pressmeddelande skedde från ett ISK konto den 10 juli med syfte att skapa likviditet för bostadsköp. Thai har idag ett aktieinnehav om 119 300 aktier via kapitalförsäkring.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar