Genombrott i Mexiko

Tangiamo har kraftigt utökat antal vinstdelningsavtal i Mexiko från tidigare två spelbord hos Logrand Entertainment Group med ytterligare totalt sex spelbord hos BigBola, Cirsa och Caliente. Kunderna står för förtullning och transport som uppgår till ett par hundra tusen kr per bord vilket är ett bra incitament att lyckas med produkten på casinogolvet.

Avtalen ger initialt vinstdelning och bästa placering i respektive casino. Kunderna har rätt att avbryta vinstdelningen och köpa loss borden inom viss tidsram med ett totalt ordervärde på ca 5-6 MSEK. Kunderna önskar att installera borden till hösten eller så snart regionen kring Mexico City stabiliseras.

Det har inkommit många frågor kring hur marknaden står nu ett halvår in i Covid-19 epidemin och svaret är ”betydligt mer positivt”. Hårt drabbade regioner som Mexiko har kommit igenom den första fasen och börjat ställa om verksamheten för att stävja smittspridning och sedan juni öppnat casinos igen. I-länder som Canada har redan ställt om och har nu en väl utbyggd infrastruktur i casinomiljö för att hantera smittspridning.

Logrand Entertainment Group driver 11 casinos i Mexiko inom premiumsegmentet. Logrand har casinos i bland annat Mexico City, Monterrey och Cancun.

Cirsa med säte i Spanien har ca 400 Casinos och Gaming halls i 9 länder. Merparten av Cirsas verksamhet är i Latinamerika. Cirsa har allt från exklusiva casinos till enkla spelhallar.

BigBola Casinos är en casinogrupp med ca 20 casinos i Mexiko inom premiumsegmentet.

Caliente Casino är en mexikansk casinogrupp med ca 45 casinos i framförallt norra Mexiko.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-07-22 10:22.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar